Rektalprolaps

Senast ändrad 2015-09-03 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Rektalprolaps (framfall) är ett tillstånd där ändtarmen buktar ut genom ändtarmsöppningen i samband med krystning. Det börjar ofta som en känsla av otillräcklig tarmtömning vilket med tiden utvecklas till en prolaps, en så kallad rektalprolaps. Prolapsens längd i samband med krystning kan uppgå till 8-10 cm.

Orsaken till rektalprolaps är okänd, men kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män.
Det finns inget samband mellan barnafödande och rektalprolaps.
Patienter som har genomgått hysterektomi, det vill säga att livmodern tagits bort, drabbas oftare än andra. Debutåldern är vanligen mellan 40 - 60 år.

Symtom vid rektalprolaps är att tarmen faller ut efter avföring, flytningar av avföringsfärgat slem från tarmen, ljusröd blödning i samband med avföring eller när man torkar sig och ibland en kombination av gas- och avföringsinkontinens.

 

Så ställs diagnosen

Diagnosen rektalprolaps ställs genom patientberättelse att tarmen kommer ut 5-10 cm vid krystning. Läkaren gör en inspektion där patienten ofta får sitta i en så kallad ”kryststol” och krysta fram prolapsen. När prolapsen har gått tillbaka kan läkaren ofta genom palpation i ändtarmsmynningen känna en försvagning i analöppningen. En rektoskopi görs för att utesluta samtidig förekomst av tumör.

Behandlingsalternativ

Operation, som man numera i de allra flesta fall kan göra med titthålsteknik, vilket leder till mindre risker och besvär efter operationen.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Rektalprolaps är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.