Rektoskopi

Senast ändrad 2016-04-20 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Rektoskopiundersökning innebär att läkaren för upp ett tumtjockt, ihåligt instrument i ändtarmen (som en kikare). Med hjälp av detta kan de nedersta 15-25 cm av tarmen undersökas. 
Undersökningen utförs om du haft blödning från tarmen, smärtor eller som ett led i en undersökning av hela tjocktarmen med en så kallad koloskopi.

Före undersökningen

Inför en rektoskopiundersökning får du tömma tarmen nedifrån med ett lavemang, vi använder vanligen Klyx 240ml som finns på apoteket. Du behöver inte vara fastande eller förbereda dig på något annat sätt.

Så går det till

Du får ligga på sidan med böjda höfter och knän på en brits. Läkaren för in instrumentet via ändtarmen och blåser in luft för att spänna ut tarmen. Utan luft är tarmen sammanfallen och går inte att inspektera. Du kan uppleva en viss spänning ungefär som att du får trängningar till tarmtömning. Det ska inte göra ont men om du har sår eller inflammation kan du uppleva smärtor. Ibland tas ett prov från slemhinnan. Det gör inte ont men kan blöda lite efteråt. Undersökningen tar ungefär 5-10 minuter.

Efter undersökningen

Om läkaren har tagit ett prov kan det vara bra att skydda underbyxorna med någon form av binda. I övrigt kan du leva som vanligt. Möjligen kan du uppleva behov av att tömma gas första timmarna.
Läkaren brukar berätta direkt vad man sett vid undersökningen. Om prov tagits skickas det iväg för analys och svaret på det får du senare

Komplikationer och risker

Någon gång kan blödning efter provtagning bli kraftig. Då ska du kontakta mottagningen eller akutsjukvård.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Rektoskopi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Rektoskopi ingår i tema Tema mag- och tarmsjukdomar