Ren intermittent dilatation (RID)

Senast ändrad 2015-11-25 av Linda Kullenberg Webbstrateg

Ren intermittent dilatation (RID) innebär att du får lära dig att regelbundet vidga den trånga delen av urinröret med hjälp av en kateter. I vissa fall kan man göra en operation för att slippa vidgningarna.

En förträngning i urinröret kallas även striktur vilket innebär att en del eller delar av urinröret är för smalt för att urinen ska kunna passera normalt. Det är mest män som drabbas av detta, då de har ett långt och lite krokigt urinrör. Förr var det vanligt att infektioner var orsak till förträngningar. Idag är de oftare en följd av ingrepp som gjorts på grund av olika sjukdomar i urinvägarna. Vid ingreppen kan det uppstå skador på urinrörets slemhinna. När skadorna sedan läker kan vävnaden växa ihop för mycket och på så sätt skapa förträngningen.

Operation

Före behandlingen

Förträngning i urinröret har en stor tendens att återkomma. Genom regelbunden vidgning (dilatation) kan detta förhindras

Så går det till

 Börja med att vidga urinröret 2 gånger i veckan, de första 2 veckorna

Därefter brukar det vara tillräckligt med 1 gång/vecka

Är urinstrålen kraftig kan det räcka med 1 gång/varannan vecka

Längre uppehåll än 2 veckor är inte att rekommendera

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ren intermittent dilatation (RID) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ren intermittent dilatation (RID) ingår i tema Tema urologi