Ren intermittent kateterisering (RIK)

Senast ändrad 2015-11-25 av Linda Kullenberg Webbstrateg

Ren intermittent kateterisering (RIK) lärs ut när man av olika anledningar inte kan tömma blåsan tillfredsställande.

En tappningskateter förs via urinröret in i urinblåsan och när blåsan är tömd dras katetern sakta ut igen. Behandlingen används av både kvinnor och män och upprepas vid varje tömningstillfälle vanligtvis var 3:e till var 4:e timma under det vakna dygnet.

Operation

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ren intermittent kateterisering (RIK) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ren intermittent kateterisering (RIK) ingår i tema Tema urologi