Restspaltslutning

Senast ändrad 2017-05-04 av Atefeh Hariri Administratör, annan

Om det kvarstår en liten springa efter bakre gomplastik opereras den kvarvarande spalten i den hårda gommen genom en eller två mindre operationer. Denna operation utförs  när barnet är 1,5-3 år. För med ingående information, se Bakre gomplastik.

Före behandlingen

Dagen före operation tas foto och logopedundersökning, odontologkontroll och öronundersökning (öronundersökningen gäller ej för diagnos enbart gomspalt), utförs.

Så går det till

Efter behandlingen

Barnet får enbart äta flytande kost i tre dagar efter operationen, därefter mosad mat och puréer i fem dagar och efter det vanlig mat.

Återbesök sker en månad efter operationen.

Komplikationer och risker

I sällsynta fall kan en infektion uppstå i operationsområdet. En annan komplikation kan vara att restspalten spricker upp.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Restspaltslutning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Restspaltslutning ingår i tema Tema plastikkirurgi