Reumatologi forskning- och utveckling

Senast ändrad 2017-07-05 av Ingela Weiland Administratör, övergripande verksamhet

ReuIC-F, Reumatologiskt inflammationscentrum för klinisk forskning

ReuIC-F är Reumatologens forsknings- och utvecklingsenhet och är den avdelning som utför klinisk forskning på Reumatologen. Kliniska studier utförs i samarbete med läkemedelsföretag och forskare i Sverige och utomlands. Det utförs också flera lokala studier drivna av forskare på reumatologen i Göteborg. ReuIC-F genomför kliniska studier med ledorden kvalitet och patientens intresse. För att bedriva klinisk forskning med hög kvalitet har både läkare och sjuksköterskor som arbetar här på reumatologins forsknings- och utvecklingsenhet har särskild utbildning i att arbeta med kliniska studier. ReuIC-F har två delar, dels CTU (Clinical Trial Unit) som tar hand om klinisk läkemedelsforskning och dels FIA (Forskarinitierade studier inom Inflammation och Autoimmunitet) som hjälper till med forskarinitierade studier.

Läs mer på Forsknings- och utvecklingenheten Reumatologi

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Reumatologi forskning- och utveckling är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.