Ridterapi

Senast ändrad 2016-01-18 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ridterapi är en behandlingsform där olika funktioner tränas med hjälp av fysioterapeut eller arbetsterapeut. 

Behandlingens mål och inriktning beror på vilka problem och behov som föreligger.
En individuell behandlingsplan läggs upp.

Ridningens alla moment används som grund i behandlingen och du deltar aktivt. Hästen är ett känsligt djur och ger direkt återkoppling på dina handlingar. Ridningen och samvaron med hästen engagerar och ställer krav.

I ridterapin får du som patient bland annat träna:

• Balans
• Koordination
• Kroppskännedom
• Muskelspänning
• Andning
• Rörlighet
• Känsel
• Fysisk - och mental uthållighet
• Avspänning
• Koncentration/uppmärksamhet
• Kommunikation
• Motivation - och initiativförmåga
• Minne
• Självförtroende/mod
• Sinnesintryck
• Samarbete med hästen/gruppen

Ridterapi är en behandlingsform där olika funktioner tränas med hjälp av en fysioterapeut eller arbetsterapeut. Ridterapi är en behandlingsform där olika funktioner tränas med hjälp av en fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Före behandlingen

BEHANDLINGEN
Du som är inskriven som patient på Rehabiliteringsmedicin på Högsbo sjukhus kan erbjudas ridterapi.
Ett behandlingstillfälle pågår som längst 30 minuter och i det ingår upp/avsittning på hästen. Det finns en ramp att stiga upp på hästen ifrån. Det är alltid någon som leder hästen och vid behov kan det gå en eller två medhjälpare bredvid ryttaren. En behandlare går bredvid och leder träningen, som individuellt anpassas till dina behov.

KLÄDSEL
Du bör klä dig i oömma kläder, långbyxor med mjuka sömmar på insidan. Varma kläder och handskar vintertid - det är ofta förhållandevis kallt och rått i alla ridhus.

Det är dina individuella problem och behov som avgör behandlingens mål och inriktning Det är dina individuella problem och behov som avgör behandlingens mål och inriktning

Så går det till

MILJÖ
Vi håller till på Stall Lyckodalen, Tråkärrsslättvägen 86 B, Billdal. www.lyckodalen.se
Anläggningen är handikappanpassad och består av manege, paddock, klubbhus samt stall. Där finns även två hundar - Beda och Selma.
I omgivningen finns det även fina ridstigar.

HÄSTARNA
Hästarna vi använder är välutbildade och snälla islandshästar. De är av lite olika storlekar och karaktärer. Vi försöker att se till att alla får den häst som ur behandlingssynpunkt passar var och en bäst. 
Några av hästarna heter Garpur, Kolan och Mona.

SÄKERHET/HJÄLPMEDEL
Du har alltid hjälm på dig när du rider som finns att låna. Vi använder även midjebälte och vid behov finns det även en del specialhjälpmedel som tex. handtag att hålla i under ridningen samt tygel för enhandsfunktion.
Det är viktigt att det är tyst och lugnt när de andra rider, så att hästar och ryttare inte blir störda.
Vi rekommenderar att ryttaren har en egen olycksfallsförsäkring

Ridterapi ger dig som patient möjlighet att bland annat träna balans, koordination och uthållighet. Ridterapi ger dig som patient möjlighet att bland annat träna balans, koordination och uthållighet.

Garpur, en av ridterapihästarna Garpur, en av ridterapihästarna

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ridterapi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.