RoActemra

Kallas också Tocilizumab

Senast ändrad 2015-11-30 av Maj Jonnestedt chefssekreterare

RoActemra innehåller ett ämne som hämmar effekten av ett särskilt äggviteämne (protein) som heter interleukin-6. Detta protein deltar i inflammatoriska processer i kroppen och genom att hämma proteinet kan inflammationen i din kropp minskas. RoActemra används framför allt för att behandla vuxna med ledgångsreumatism (reumatoid artrit) om tidigare behandlingar inte fungerat riktigt bra. RoActemra ges vanligtvis i kombination med Metotrexat.

Så går det till

RoActemra ges i dropp av sjuksköterska var fjärde vecka. Dosens storlek varierar beroende på kroppsvikt.

Efter behandlingen

Blodprover och blodtryck kontrolleras regelbundet enligt särskilt schema. Det är viktigt att du följer det provtagningsschema som du har ordinerats för att vi ska upptäcka eventuella biverkningar och i vissa fall avbryta behandlingen. Är proverna bra hör du inget från oss.

Effekten av behandlingen utvärderas första gången efter 3-6 månader. Om det visar sig att man har god effekt av RoActemra fortsätter man behandlingen Om effekten är tveksam avslutar man behandlingen och får välja ett annat behandlingsalternativ.

Kontakta oss om du misstänker eller är orolig för eventuella biverkningar.

Komplikationer och risker

Biverkningar

De flesta biverkningar är milda eller måttliga.

  • övre och nedre luftvägsinfektioner
  • bältros, hudinfektion, munsår, utslag, klåda, herpes simplex (mun)
  • magont,  huvudvärk, yrsel
  • förhöjda levervärden, blodtrycksförhöjning, minskning av vita blodkroppar, uppgång av blodfetter
  • ögoninflammation
  • reaktioner i samband med droppet kan förekomma såsom yrsel, huvudvärk och högt blodtryck
  • allergiska reaktioner är ovanliga.

Det är okänt om RoActemra kan öka risken för tumörer på lång sikt, men hittills finns inget som tyder på detta.

Graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder ska använda effektivt preventivmedel under och upp till sex månader efter sista droppet med RoActemra. Kvinnor ska inte amma under behandling med RoActemra.

Infektion

Vid behandling med RoActemra kan risken för infektioner öka. Om du skulle få tecken på någon infektion exempelvis i halsen, övre luftvägar, i huden eller annan infektion eller feber är det viktigt att du hör av dig till oss. Hör också av dig om du får buksmärtor eller förändringar i tarmtömning.

Operation

Inga generella rekommendationer finns.

Vid andra sjukvårdskontakter, tala om att du behandlas med RoActemra

Frågor/kontakt

Denna behandling sker på Inflammationscentrum och vårdavdelning 115

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver RoActemra är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.