Robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi (RALP)

Senast ändrad 2017-04-20 av Marianne Fehrling Sjuksköterska, specialfunktion

Robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi (RALP) är en operationsteknik som tillämpas i botande syfte vid prostatacancer.

Före behandlingen

Du kommer att bli kallad för inskrivningssamtal en till tre veckor alternativt dagen före operationen. Inskrivningssamtalet innefattar blodprovstagning, EKG, samtal med avdelningsläkare, sjuksköterska och sjukgymnast. Du kommer även att få gå till operationsavdelningen för att träffa en narkosläkare. Dagen före operationen duschar du och tvålar in dig med en desinfektionssvamp vid två tillfällen med minst fyra timmars mellanrum. Kvällen innan får du också ta två laxerande stolpiller som vi skickat med dig från sjukhuset. Du skall inte äta eller dricka efter klockan 24 kvällen före operationen.

Så går det till

Radikal prostatektomi innebär att prostatakörteln fullständigt avlägsnas. Vid ingreppet delas sädesledarna och sädesblåser avlägsnas. Ibland opereras också vissa lymfkörtlar belägna vid sidorna om urinblåsan bort vid ingreppet. RALP innebär en vidareutveckling av så kallad laparoskopisk kirurgi (”titthållskirurgi”). Vid titthålskirurgi utförs operationen med hjälp av långa instrument som förs in genom bukväggen via ett antal små hål och styrs manuellt av operatören. Man skapar sikt över operationsområdet via en videokamera som också införs genom ett litet hål i bukväggen. Robotassisterad operation skiljer sig från vanlig ”titthålskirurgi” på så vis att instrumentarmarna är kopplade till en avancerad robot som i sin tur styrs av operatören via en dator. Operatören överblickar operationsområdet tredimensionellt, i upp till tio gångers förstoring, i en datorkonsol som står placerat vid sidan om operationsbordet. Metoden ger operatören möjlighet att styra instrumenten med mycket god stabilitet och precision. Operationen tar cirka tre timmar och sker i narkos. Du kommer efteråt att ha en blåskateter via urinröret som ska sitta i tio dagar efter operationen.

Efter behandlingen

Efter operationen ligger du några timmar under observation på uppvakningsavdelningen innan du kommer åter till vårdavdelningen. Efter operationen får du först börja dricka lite försiktigt och därefter börja äta vanlig mat. Det är viktigt att du kommer upp och rör på dig för att undvika sänglägeskomplikationer.

Du får oftast gå hem dagen efter operationen. Innan du går hem får du träna på att ge dig själv en injektion av blodförtunnande medel som du kommer att fortsätta med hemma i tio dagar, samt få en noggrann instruktion i hur du sköter din kateter.

Vi skickar med allt material som du behöver samt ett informationsblad med tydliga instruktioner kring bl a kateterskötsel och de vanligaste frågorna kring tiden efter operationen. På buken har du fem-sex små plåster över de sår som uppkommit. Dessa bytes vid behov.

Stödstrumporna du fått ska användas dygnet runt i fyra veckor för att motverka blodproppar. Ett extra par strumpor skickas med från avdelningen. Ofta har man inte skött magen på sjukhuset utan den kommer igång hemma. Du bör försöka att inte bli hård i magen för att undvika krystningar och inte utsätta operationsområdet för onödig påfrestning.

Urinen kan vara lite blodtillblandad speciellt efter ansträngning samt efter toalettbesök. Det är oftast inget allvarligt utan klarnar upp om du dricker lite extra. Det är också normalt att ha en del urinläckage vid sidan av katetern, därför skickar vi med dig inkontinensskydd från sjukhuset när du går hem. Du får också med dig tio stycken sprutor med blodförtunnande medel.

Efter tio dagar besöker du sjuksköterska på urologmottagningen för att ta bort katetern, eventuella stygn samt lära dig bäckenbottenträning. Första läkarbesöket blir ca två månader efter operation. Om du får problem efter operationen får du höra av dig till oss.

Komplikationer och risker

Det finns en risk för urininkontinens efter operationen. Risken för svårt läckage ligger på 1-2 %. En annan biverkning av operationen kan vara nedsatt erektionsförmåga. En del patienter förlorar förmågan till erektion (stånd) vilket dock vanligen kan avhjälpas med mediciner efteråt och ofta kan man då återfå förmågan att genomföra samlag.

Om du får problem efter operationen får du höra av dig till oss. Vid frågor eller problem inom ett dygn efter du kommit hem hör du av dig till avdelning 30 eller avdelning 17.

Om det uppstår frågor eller problem senare än ett dygn efter din hemkomst kontaktar du urologmottagningen

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi (RALP) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi (RALP) ingår i tema Tema urologi