Ryggbedövning

Kallas också Spinalanestesi

Senast ändrad 2017-09-06 av Leif Augustsson Systemadmin

Ryggbedövning- spinal anestesi.

Du kan få en ryggbedövning om du ska opereras i nedre delen av kroppen eller om du ska föda barn. Ditt medvetande påverkas inte av ryggbedövningen. Du kan alltså vara vaken och klar i huvudet eller få läkemedel som gör att du är avslappnad, somnar lite, men är lättväckbar.

Så går det till

För att läkaren ska komma åt att ge bedövningen kommer du få sitta upp eller ligga på sidan samtidigt som du kutar med ryggen.

Därefter tvättas huden med sprit. Också får du en steril duk fasttejpad runt stället där läkaren ska sticka. Vid spinalbedövning sticker man in en tunn nål genom huden och in i ryggen mellan två angränsande kotor i ländryggen och går in spinalrummet där bedövningen sprutas in och blandar sig med spinalvätskan. Effekten uppstår genom att nervrötterna bedövas. Vanligtvis kommer effekt av ryggbedövningen om fem till tjugo minuter.

När Du får ryggbedövning Du blir helt bedövad i underkroppen. Först kommer oftast en värmekänsla. Därefter blir benen tunga och till slut orörliga. Då känner du inte längre smärta. Det är bra att veta att du kan uppleva beröring, tryck eller drag inom det bedövade området.

Läkaren brukar testa bedövningen genom dra en bomullstuss med sprit över huden. Det känns kallt om huden inte är bedövad. Om huden är bedövad känns inte tussen. Då känner du inte heller någon smärta.

Efter behandlingen

Bedövningen verkar oftast fyra timmar, ibland några timmar längre. Det kan pirra i tårna och benen när bedövningen släpper. Det kan också vara svårt att röra benen. Du får stanna på sjukhusets tills bedövningen har släppt ordentligt.

Komplikationer och risker

I samband med eller efter en ryggbedövning kan du få: blodtrycksfall, ont under injektion, klåda, skakningar och frossa, svårt att kissa, ömhet i ryggen, huvudvärk.

Det är vanligt att blodtrycket sjunker när bedövningen verkar, särskilt vid en operation. I så fall kan du få blodtryckshöjande medicin.

Om det gör ont på något annat ställe än där man sticker i ryggen (t.ex. ner i benet) måste du säga direkt.

Ofta blandas bedövningsmedlet med något morfinliknande läkemedel. Läkemedlet kan ibland ge klåda i huden. Det är ingen allergisk reaktion, utan en biverkan som går över.

Du kan ha svårt att kissa precis efter en ryggbedövning. Det brukar gå över efter några timmar.

Du kan vara öm i ryggen och få ett blåmärke efter nålsticket. Blåmärket försvinner och ömheten går vanligen över inom några dagar.

En del får en speciell typ av huvudvärk efter en ryggbedövning. Huvudvärken kommer om du står eller sitter, men försvinner om du ligger ner. Det kan hjälpa att dricka mycket vätska och ta värktabletter.

Det är mycket ovanligt med allvarliga och bestående nervskador efter en ryggbedövning.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ryggbedövning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ryggbedövning ingår i tema Tema anestesi