Ryggkirurgi vid diskbråck

Senast ändrad 2016-04-13 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 Varför utförs operationen?

Diskbråck är en utbuktning (bråck) från en mellankotskiva (disk) mellan kotorna i ryggen. En sådan uppstår i en disk som genomgått någon form av åldersförändring, så att det bildats en sprickbildning i diskens kapsel. I denna sprickdelning kan delar av diskens inre tränga ut och bilda ett bråck. Ibland sker detta till följd av lyft, ryggböjning eller ryggvridning, eller annan olyckshändelse. Oftast uppstår dock ett diskbråck utan någon utlösande händelse.

Alla diskbråck gör inte ont. Man kan ha diskbråck utan att man någonsin haft ont i vare sig rygg eller ben tidigare. Diskbråck ses på magnet-röntgen hos 20-30% av ryggfriska individer.

Diskbråck orsakar besvär om det trycker på nerver. Då får man ischias, d v s smärta som strå lar ut i ett ben. Dessutom kan man få försvagning av t.ex. foten och nedsatt kä nsel.

 De flesta diskbråck läker ut av sig själva utan behandling. Om diskbråcket inte läker inom 3 månader eller om man har man har stora besvär av ischiassmärta kan man överväga

operation. Behovet av operation avgörs av hur mycket ischiassmärta man har och om man t.ex. har droppfot, d.v.s. svårt att styra foten. Vid oförmåga att kissa måste akut operation övervägas.

 Vad innebär en diskbråcksoperation? Finns det olika operationsmetoder?

Operationen sker i narkos. Via ett 4-6 cm långt hudsnitt och lösning av muskulatur från ryggraden kommer man in i ryggkanalen och avlägsnar diskbråcket. Operationen tar 30-60 minuter.

Kirurgen kan använda mikroskop eller luppglasögon för att se bättre eftersom operationsområdet är litet. Man kan också använda sig av s.k. titthålsteknik (endoskopi).

Syftet är dock detsamma vid samtliga tekniker, d.v.s. man strävar efter att ta bort diskbråcket så att nerverna ligger fritt. Titthålsoperation är fortfarande under införande och inte generell rutin.

En fördel är att mjukdelsskadan blir minimal och hudsnittet 1-2 cm. Operationstiden är c:a 30 min. Om det är svårt att komma åt diskbråcket kan det hända att operationen konverteras till en öppen operation. Om titthålsteknik skall användas kommer din doktor att informera dig om det.

Operation

Före behandlingen

Hur skall man förbereda sig för operationen?

Ju bättre kondition Du h ar innan operationen, desto lättare går rehabiliteringen efter t. Se till att ha någon anhörig/vän tillgänglig när Du kommer hem. I början kan Du behöva hjälp med att handla, laga mat, städa och sköta din hygien. Om Du äter inflammationshämmande läkemedel (Treo, Bamyl, Magnecyl, Voltaren, Diklofenak, Ipren, Brufen, Artrotec, Orudis, Vioxx, Celebra m fl), skall Du sluta med dessa minst två veckor före operationen. Dessa läkemedel ökar blödningsbenägenheten så att blod förlusten under operation blir större. Du kan däremot ta vanliga smärtstillande medel som Alvedon, Panodil, Tradolan, Tramadol, Dexofen, Distalgesic eller Citodon. Om Du äter blodförtunnande medicin (Waran) måste detta sättas u t i god tid och ersättas med andra preparat. Kontakta i så fall operatören i god tid.

Rökning bör man helst helt avstå ifrån under tiden kring operation dvs ca två veckor innan operation till två månader efter operation då läkningen kan anses fullbordad.

Efter behandlingen

Hur bra blir man efter operationen?

Syftet med operationen är att bota Din ischiassmärta. Chansen att Du blir helt smärtfri i benet är c:a 80%. Ofta försvinner smärtan omedelbart.

Om Du har ryggsmärta före operationen är det möjligt att Du har kvar en del av denna efteråt. Avlägsnande av diskbråcket påverkar inte alltid ryggsmärtan. Om Du har känselbortfall eller muskelsvaghet finns detta nästan alltid kvar direkt efter operationen. När nerverna successivt läker, och Du tränar, minskar detta successivt. Dock kan en viss grad av känselnedsättning eller muskelsvaghet kvarstå.

Hur lång tid tar det innan operationen är läkt?

Såret är läkt efter två veckor. Invändigt tar läkningen c:a 6 veckor.

Hur länge behöver man vara sjukskriven?

Det beror på hur snabbt smärtan försvinner efter operationen och på vilket arbete Du har. Ett rörligt kontorsarbete som man ka n styra själv kan man återgå till efter ett par veckor. Har man ett tungt arbete med mycket lyft kan man behöva vara sjukskriven i två månader.

Hur lång är vårdtiden?

En del patienter kan gå hem samma dag som de är opererade. Vanligtvis går man dock hem dagen efter operationen.

Hur sker hemtransporten vid utskrivningen?

Det går oftast bra att åka hem i en vanlig personbil. Att sitta fram med lite tillbakalutat ryggstöd underlättar. Om Du har mycket lång restid kan liggande transport vara bekvämare.

Vad innebär rehabiliteringen efter operationen?

Inför operationen har du fått en broschyr med information från fysioterapeut och intruktioner kring lämpliga övningar. Utför dessa regelbundet. Under vårdtiden får Du träningsinstruktioner av fysioterapeut på sjukhuset men om det är helg och om du går hem snabbt efter operationen kanske detta inte hinns med.

Du bör kontakta fysioterapeut inom primärvården för fortsatt träning redan inom ett par veckor.

Du skall leva som vanligt men vara lite försiktig med sittande och undvika lyft.

 

Hur blir det med läkarbesök efter operationen?

Det blir inget rutinmässigt läkarbesök efter operationen. I stället kommer du att kallas till uppföljande besök till fysioterapeut på ryggmottagningen 6 veckor efter operationen. Frågor rörande detta besök samt av- och ombokningar av tid sker på telefon 031-342 88 95 må-to 8 00–14.30 samt fre 08 00-14.00.

Om efterförloppet kompliceras på något sätt har fysioterapeuten möjlighet att ordna med ett återbesök till någon av våra läkare.

Vid behov kan du också komma i kontakt med din ortopedläkare via sjukhusets ”kontaktpunkt 2” på telefon 031-343 31 00 alla vardagar mellan 07.30 och 17.00.

Vid utskrivningen från avdelningen kommer Du att få recept och sjukskrivning för vad som vi uppfattar som normal konvalescenstid för dig. Om du behöver ytterligare sjukskrivning eller recept efter detta får du vända dig till din vårdcentral.

Kom ihåg att meddela den utskrivande läkaren på avdelningen vilken vårdcentral du hör till (eller om du önskar gå till någon annan läkare) så att vi kan skicka kopior på din journal dit. 

 

Behöver man hjälpmedel när man kommer hem?

Nej, man behöver inga särskilda hjälpmedel. De rörelser som krävs för dagliga aktiviteter är en bra träning.

Komplikationer och risker

Finns det några risker med operationen?

Ja, liksom vid alla andra operationer finns det en risk för komplikationer.

Sårinfektion förekommer i 1-2%, nervskada med övergående eller bestående muskelsvaghet, känselbortfall eller nervsmärta uppstår i 0,2%.

Infektion i disken förekommer i 0,1-1%. Risken för blodpropp är 0,1-1%. Risken att få ett nytt diskbråck som kräver operation är 5-10%.

Risken för infektion minskas med antibiotikaprofylax. Risken för blodpropp minskas med tidig uppstigning efter operationen och ben- och fotrörelser vid sängläge.

Vart vänder man sig om det blir något problem under rehabiliteringen?

Om man har några frågor när man kommer hem (om läkarintyg,  recept. återbesök, rådgivning etc ) så skall man ringa ”Kontaktpunkten 2” telefon: 031- 343 31 00.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ryggkirurgi vid diskbråck är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ryggkirurgi vid diskbråck ingår i tema Tema ortopedi