Ryggkirurgi vid spinal stenos

Senast ändrad 2015-05-07 av Anita Henriksson Sjuksköterska

 Varför utförs operationen?

Spinal stenos betyder förträngning i ryggkanalen. Detta uppkommer som ett led i allmänna åldersförändringar i ryggen vilka kan leda till tryck på nerverna i ryggkanalen. Orsaken till detta är att diskarna sjunker ihop och att det blir benpålagringar (arthros) på lederna i ryggen.

Förträngningen som leder till nervkompression ger upphov till smärtor, svaghet eller känselstörningar i benen. Det typiska är att besvären tilltar när man står och går men lindras när man sitter och ligger.

Operationen utförs för att återskapa det utrymme nerverna behöver för att kunna fungera normalt.

Vad innebär operationen? Finns det olika operationsmetoder?

Vanligtvis innebär operationen att man bakifrån avlägsnar de skelettdelar som trycker på nerverna (dekompression), vanligen en del av leden mellan två kotor. Om stora delar av leden måste tas bort kombineras ingreppet med en steloperation. Detta utförs också om man har uttalade ryggsmärtor eller en kotförskjutning.

Steloperationen utförs genom uppmejsling av skelettet, med eller utan skruvar och metallstag som fixerar kotorna.

 Hur lång är vårdtiden?

Detta beror på hur omfattande operationen har varit. Om det enbart genomförts en sk dekompression är vårdtiden 2-3 dagar. Om dessutom steloperation har genomförts är vårdtiden 4-5 dagar.

Hur sker hemtransporten vid utskrivningen?

Om det gjorts enbart sk dekompression av mindre omfattning kan man åka hem halvliggande i framsätet på personbil. Om operationen varit mer omfattande, inkluderande steloperation, får man åka hem med bårbil.

 Vad innebär rehabiliteringen efter operationen?

Om enbart s.k. dekompression har utförts följer man samma rehabiliteringsprogram som de patienter som opererats för diskbråck.

Man får ett träningsprogram med enkla rörelser av sjukgymnast, som man skall följa efter utskrivningen.

Den viktigaste träningen är att varje dag ta successivt ökande promenader utomhus.

Hur bra blir man efter operationen?

Det främsta syftet med operationen är att minska besvären i benen. Chansen till smärtfrihet eller betydande förbättring är 75%. Ryggsmärtor kan kvarstå i större eller mindre omfattning.

Hur lång tid tar det innan operationen är läkt?

Detta beror på hur omfattande operationen varit. Om man enbart utfört en dekompression tar läkningen två månader. Om även steloperation utförts är läkningstiden 6 månader.

Hur länge behöver man vara sjukskriven?

Det beror på hur omfattande operationen varit och vilket arbete man har. Det varierar mellan två och 6 månader.

Finns det saker man inte får göra när man kommit hem?

Om man genomgått steloperation får man lyfta maximalt 10 kg de första tre månaderna.

Om man genomgått enbart dekompression finns det inga särskilda restriktioner utan man får göra allt sådant som sårsmärtan i ryggen tillåter. Man får alltså gå, stå, sitta, åka bil, köra bil, cykla, åka buss och spårvagn, så snart man känner att man klarar det.

Tänk på att mankanske kommer att behöva viss hjälp i hemmet under ca 1 vecka efter operationen.

När skall man komma på återbesök?

Efter två månader och efter 1 år.

Behöver man hjälpmedel när man kommer hem?

Toalettstolsförhöjning, griptång, sittdyna, sängförhöjning kan man ha nytta av men det beror på omfattningen av operationen.

 

Operation

Före behandlingen

Hur skall man förbereda sig inför operationen?

Ju bättre kondition man har innan operationen, desto lättare går rehabiliteringen efteråt.

Se till att ha någon anhörig/vän tillgänglig när man kommer hem. I början kan man behöva hjälp med att handla, laga mat, städa och sköta egen hygien.

Rökning bör man helst helt avstå ifrån fr.o.m. två veckor innan operation tills steloperationen är helt läkt, vilket tar ca 6 månader. Detta beror på att rökning negativt påverkar läkningsförloppet

Om man äter blodförtunnande medicin (Waran) måste detta sättas ut i god tid och ersättas med andra preparat. Man skall isåfall kontakta sin AK-mottagning eller vårdcentral för att få ordination/direktiv.

Om steloperation genomförs ska man inte ta antiinflammatoriska medel (Treo, Bamyl, Magnecyl, Voltaren, Diklofenak, Ipren, Brufen, Artrotec, Orudis, Vioxx, Celebra m fl ) fr.o.m. 2 veckor innan operation tills 6 mån efter operationen. Antiinflammatoriska medel påverkar läkningsförloppet negativt , samt ger ökad blödning under operationen.
Man kan däremot ta vanliga smärtstillande medel såsom Alvedon, Panodil, Tradolan, Tramadol, Dexofen, Distalgesic eller Citodon.

 

 

Komplikationer och risker

Finns det några risker med operationen?

Risken för infektion är ca 4%.

Risken för nervskada med domning eller svaghet i muskel eller nervsmärta kan uppskattas till ca 3%.

Risken för blodpropp ca 2%.

Blödning i sårområdet i efterförloppet med tryck på nerver och behov av akut re-operation är c:a 1%.

Vart vänder man sig om det blir något problem ?

Om man har några frågor när man kommer hem (om läkarintyg,  recept. återbesök, rådgivning etc ) så skall man ringa ”Kontaktpunkten 2” telefon: 031- 343 31 00.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ryggkirurgi vid spinal stenos är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.