Ryggmärgsbråck hos barn

Behandlingsalternativ

Expertteam för ryggmärgsbråck

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns ett experteam för barn och ungdomar med ryggmärgsbråck och deras närstående. Vi vill ge bästa medicinska omhändertagande i nära samarbete med alla olika specialister och ha en samordnande funktion för de medicinska insatserna. Vi vill ge utbildning, hjälp och stöd till dem som har diagnosen och till deras familjer samt skapa möjligheter att träffa andra i samma situation.

Expertteamet för Ryggmärgsbråck är ett komplement till barn- och ungdomshabiliteringen inom Habilitering och Hälsa. Regionhabiliteringens uroterapeuter står för en medicinsk kontinuitet från nyföddhetsperioden till ungdomsåren. Beroende på graden av funktionsnedsättning behövs även insatser från andra medicinska vårdgivare inom regionsjukvården. Vi vill inom expertteamet för ryggmärgsbråck medverka till en god samverkan mellan de olika medicinska insatserna med hänsyn tagen till varje familjs unika behov.

Viktig samarbetspartner för oss är RBU, och vi har också samarbete med andra nationella och internationella centra.

Kontakta expertteamet

Magdalena VuMinh, ansvarig koordinator samt barnsjuksköterska och uroterapeut
Telefon: 031-343 76 54
E-post: E-postadress

Kate Abrahamsson, ansvarig läkare samt docent i barnkirurgi och urolog
E-post: E-postadress

Ingrid Olsson, ansvarig läkare samt docent i pediatrik, barnneurolog och habiliteringsläkare
E-post: E-postadress

Icke-medicinska insatser, samverkan med Ågrenska

Vi vill samtala om hur tillståndet påverkar vardagslivet och dela erfarenheter och strategier. Det kommer att finnas möjlighet att ta upp och diskutera andra aktuella problem än de rent medicinska som har med sällsyntheten och att göra, detta med personer med särskild kompetens. Vi kommer också att bygga upp möjligheter att träffa andra personer med sällsynta tillstånd och deras anhöriga.Kontakt

För att komma i kontakt med centret vänder man sig koordinatorn.

Ågrenskas kontaktpersoner

Astrid Emker, pedagog

Annica Harrysson, verksametsansvarig, Familje- och vuxenverksamheten

Mun-H-Centers kontaktperson

Marianne Bergius, klinikchef/övertandläkare

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ryggmärgsbråck hos barn är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ryggmärgsbråck hos barn ingår i tema Tema sällsynta diagnoser