Ryggvätskeprov vid minnessjukdom

Kallas också lumbalpunktion, LP

Senast ändrad 2017-02-08 av Ulla-Britt Mattsson Överläkare

Ryggvätskeprov kan göras vid många olika sjukdomstillstånd och tillvägagångssättet kan därför skilja sig åt.

På minnesmottagningen görs provet som en del i specialistutredningen. Vid till exempel Alzheimers sjukdom kommer sjukdomsprocesser i hjärnan att kunna avspeglas vid analyser av hjärnvätskan. Vissa andra tillstånd kan uteslutas med denna undersökning

Före undersökningen

Inga förberedelser krävs och du behöver oftast inte vara fastande. Ibland tas dock blodprov vid samma besök och då kan det krävas att du är fastande – detta framgår i så fall av din kallelse.

Så går det till

Provtagningen utförs i nedre delen av ländryggen. Provet tas från ryggvätskekanalen. En liten mängd vätska tappas ut via en tunn nål. Denna vätska nybildas snabbt igen. Om du står på blodförtunnande läkemedel är det viktigt att du informerar din läkare

Själva sticket kan göra lite ont men det är snabbt övergående. Oftast ges lokalbedövning.

Normalt tar provtagningen 20 minuter.

Efter undersökningen

Det kan ta upp till tre-fyra veckor att få svar på proverna. Du får svaret vid nästkommande läkarbesök.

Komplikationer och risker

En del patienter kan få huvudvärk efter undersökningen och i enstaka fall kan den vara kraftig. Detta är inte farligt och det lindras om man ligger ned och vilar i ryggläge. Man kan också ta milda smärtstillande läkemedel såsom paracetamol(t ex alvedon eller panodil) eller ibuprofen (t ex ipren.)

Andra komplikationer är ovanligt. Sjukvården skall kontaktas om man får några andra besvär

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ryggvätskeprov vid minnessjukdom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.