Sväljsvårigheter (Dysfagi)

Senast ändrad 2016-06-07 av Lisa Tuomi Logoped

Med sväljningsvårigheter (dysfagi) menas svårigheter att förflytta saliv, mat och/eller dryck från mun till magsäck. Det kan bl.a. leda till uttorkning, undernäring och ofrivillig viktminskning samt felsväljningar som i sin tur kan leda till ökad slembildning, hosta eller lunginflammation. Orsaken kan vara avvikande motorik, känsel, koordination eller anatomi i huvud-halsregionen. Många sjukdomar kan ge upphov till dysfagi. Några av de vanligaste är stroke, Parkinsons sjukdom, MS, ALS samt tumörer i och traumatiska skador mot huvud-halsområdet. Både barn och vuxna kan drabbas, men på Logopedmottagningen ÖNH på Sahlgrenska sjukhuset bedöms vuxna.

 

Så ställs diagnosen

Utredning, behandling och uppföljning av sväljningssvårigheter genomförs av logoped eller logoped och läkare. Bedömning av sväljningen innebär undersökning av oralmotorik, känsel och ofta en testmåltid med utvalda konsistenser. Dessutom genomförs instrumentella metoder för att bedöma sväljningen. Fiberendoskopisk undersökning av sväljningen (FUS) är den vanligaste metoden. Vid undersökningen förs ett fiberskop (en mjuk, smal kamera) in via näsan till övre delen av svalget, och man kan då se vad som händer i svalget vid sväljning. I samarbete med röntgenläkare görs röntgenundersökning av sväljningen som låter oss se vad som händer i munnen, svalget och matstrupen vid sväljning av olika konsistenser.

 

 

Behandlingsalternativ

Utifrån vad utredningen visar planeras eventuell behandling för att öka sväljningens effektivitet och/eller säkerhet. Behandlingen kan bestå av rådgivning om konsistensanpassning eller lämplig sittställning vid matintag, men också av ren träning av sväljförmågan eller av motorik i mun och svalg.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Sväljsvårigheter (Dysfagi) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.