Salivproduktionsmätning

Senast ändrad 2016-08-24 av Alf Eskilsson Ledning, hälso- och sjukvård

Salivproduktionsmätning mäter patientens förmåga att producera saliv. Undersökningen är vanlig vid utredning av Sjögrens syndrom.

Före undersökningen

Du ska helst inte ha ätit mat, tuggat tuggummi, snusat, rökt eller borstat tänderna 1 timme före undersökningen.

Så går det till

  • Börja med att svälja den saliv du har i munnen.
  • Sitt med överkroppen framåtlutad, bekvämt avslappnad, med underarmarna placerade på låren eller annat plant underlag.
  • Käke och läppar ska vara avslappnade och läpprna lätt åtskiljda. Låt saliven rinna ner av sig själv i ett uppsamlingskärl.
  • Andas om möjligt genom näsan, undvik att titta upp eller att svälja medans undersökningen pågår.
  • Salivproduktionsmätningen tar 15 minuter.

Komplikationer och risker

Inga

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Salivproduktionsmätning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Salivproduktionsmätning ingår i tema Tema reumatologi