Samtal i samband med beroende

Senast ändrad 2017-04-11 av Anonym

Vid beroenden som leder till svår abstinens och andra komplikationer är det inte endast medicinering som kan ha en förbättrande och helande effekt på personen. En viktig del av arbetet med beroendepatienter är samtalen som utförs mellan brukaren och de människor som han eller hon kommer i kontakt med. Det samtal som sker med en person med beroende har i sig en vårdande funktion som inte får underskattas av läkare, sjuksköterskor och andra människor i personens närhet. Bara genom att ha någon som lyssnar och empatiskt frågar saker till en psykiskt sjuk människa kan det ge lindring och lugn, inte minst när det gäller människor som sitter fast i ett beroende. 

Det är viktigt att inte personligen ta åt sig kritik och känna sig stött eller arg vid samtalet med brukaren. Kom ihåg att beroenden ofta leder till irrationellt beteende och de saker som personen med beroenden säger och gör ofta påverkas av en svår sjukdom som gör det svårt att tänka och handla enligt samhällets mallar. Samtalet kräver med andra ord stort tålamod för att kunna hålla sig lugn och på så vis kunna ge hjälp och lindring till personen med beroendet.  

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Samtal i samband med beroende är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.