Samtalsgrupp vid ätstörning

Senast ändrad 2017-03-26 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

Under behandling i dagvård och slutenvård är det vanligt att man deltar i någon form av samtalsgrupp, reflektionsgrupp eller terapigrupp. I den här formen av gruppsamtal arbetar man gärna med olika teman knutet till ätstörningen, tankar, känslor och beteende. Man diskuterar hur det upplevs att vara i behandlingen, och arbetar med motivation. Viktigt tema är också förståelse och reglering av känslor. Ofta växlar man mellan teman från deltagarna och förutbestämda teman från gruppledare, och mellan undervisning och diskussion och olika övningar. Ett viktigt element i en samtalsgrupp, är möjligheten som ges för gruppdeltagarna att dela sina upplevelser och tankar med varandra, och ge varandra stöd.

Vid Anorexi-Bulimi dagvårdsenhet och slutenvårdsavdelning genomförs samtalsgrupp varje vecka. Båda dessa grupper leds av psykolog.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Samtalsgrupp vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Samtalsgrupp vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri