Schirmers test - mätning av produktion av tårvätska

Senast ändrad 2016-11-02 av Sofi Ericsson Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

Schirmers test mäter patientens förmåga att producera tårvätska. Undersökningen är vanlig vid utredning av Sjögrens syndrom.

Före undersökningen

Undersökningen kräver inga förberedelser.

Så går det till

En pappersremsa sätts i vardera ögas undre ögonlock. Remsan får sitta i fem minuter. Därefter avläses hur mycket av remsan som har färgats av tårarna. Undersökningen tar cirka fem minuter.

Efter undersökningen

Du får svar på vad undersökningen visar direkt efter undersökningen.

Komplikationer och risker

Det finns inga risker eller komplikationer med denna undersökning.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Schirmers test - mätning av produktion av tårvätska är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Schirmers test - mätning av produktion av tårvätska ingår i tema Tema reumatologi