Schizoaffektiva syndrom

Senast ändrad 2015-05-18 av Susanna Kovacic Verksamhetsassistent

Vid schizoaffektivt syndrom har man dels symtom som liknar schizofreni, dels symtom som påminner om bipolär sjukdom.

De schizofrena, eller psykotiska symtomen innebär att man har en förvrängd uppfattning av verkligheten. Det är vanligt att man upplever sig vara förföljd och utsatt. Ofta har man en föreställning om att någon eller några försöker skada en. Inte så sällan tror man sig vara utsatt för någon slags sammansvärjning. Man tycker sig uppfatta dolda budskap riktade just till en själv, exempelvis på löpsedlar eller i TV-reklam. Den som är sjuk kan resonera på ett sätt som inte ter sig logiskt eller begripligt för den som lyssnar. Man kan höra röster som inte finns och även ha syn- eller känselhallucinationer. Kanske uppfattar man sig själv som på något sätt ytterst speciell eller utvald, kanske till och med som ett gudomligt väsen.

Samtidigt har man symtom som påminner om bipolär sjukdom med starka svängningar i stämningsläget från glättighet, snabbhet och impulsivitet till djup förtvivlan och nedstämdhet.

Cykloid psykos liknar schizoaffektivt syndrom men har ett mer akut förlopp med snabbare stämningssvängningar. De båda sjukdomarna liknar varandra och kan vara svåra att skilja åt, särskilt när någon blir sjuk för första gången.

Det finns läkemedel som hjälper och förebygger återinsjuknande. Den som har schizoaffektivt syndrom eller cykloid psykos behöver ha fortlöpande kontakt med en läkare som är specialist i psykiatri.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Schizoaffektiva syndrom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Schizoaffektiva syndrom ingår i tema Tema psykiatri