Sigmoideoskopi

Sigmoideoskopi är en undersökning där läkaren kan se in i den nedre delen av tjocktarmen. Vid undersökningen används ett instrument som kallas för endoskop som består av en böjlig slang som är drygt en centimeter i diameter. Längst fram finns en liten videokamera som överför bilder av tarmens slemhinna till en TV-skärm. På så vis kan läkaren granska tarmens slemhinna. I samband med undersökningen kan det även tas prover samt ges behandling av sjukliga förändringar på slemhinnan. Då utnyttjas inbyggda kanaler i endoskopet, genom dessa sugs luft och vätska upp eller så förs specialinstrument in för provtagning/behandling. Endoskopet kan även blåsa in luft i tarmen så att det som undersöks framträder tydligare samt spola vatten för att skölja bort mindre avföringsrester.

Före undersökningen

Innan du blir undersökt med sigmoideoskopi måste nedre delen av tjocktarmen rensas med hjälp av Toilax Rektalsuspension som köps receptfritt på apoteket. Det krävs 2 stycken tuber a 5ml. Följ bruksanvisning i förpackningen för administrering.

Måltiden närmast undersökning ska uteslutas. Det går bra att dricka klara drycker såsom vatten, saft, juice, kaffe, the och buljong.

Vid undersökning före kl. 10:00

  • Ta 1st Toilax Rektalsuspension kl. 20:00 kvällen före undersökning och kl. 06:00 på undersökningsdagen tas ytterligare 1st Toilax Rektalsuspension.

Vid undersökning efter kl. 10:00

  • Ta 1st Toilax Rektalsuspension kl. 20:00 kvällen före undersökning och kl. 08:00 på undersökningsdagen tas ytterligare 1 st. Toilax Rektalsuspension

Vid undersökning efter kl. 12:00

  • Ta 1st Toilax Rektalsuspension kl. 08:00 på morgonen och kl. 10:00 tas ytterligare 1 st. Toilax Rektalsuspension.

OBS! Du som medicinerar med:

  • Waran, Warfarin, Marcumar eller Marevan. Gör uppehåll i 5 dagar före undersökning. Kontakta AK-mottagningen en vecka före din undersökning för dosminskning och blodprov (PK). PK-prov ska tas dagen före undersökning. Vid undersökningstid på måndag måste PK-prov tas minst 2 timmar före bokad tid.
  • Plavix, Clopridogrel, Efient och Brilique gör uppehåll i 5 dagar före undersökning (blodprov behövs ej)
  • Xarelto, Eliquis och Pradaxa gör uppehåll i 1 dag före undersökning (blodprov behövs ej).
  • Trombyl, Fragmin, Klexane, Innohep kan tas som vanligt t.o.m. dagen före undersökning men INTE på undersökningsdagen (blodprov behövs ej).
  • Järntabletter t ex Duroferon, gör uppehåll i 5 dagar före undersökning.

Så går det till

Innan undersökningen får du byta om. Strax innan undersökningen startar bedövas ändtarmsöppningen med en lokalbedövnings salva. Vid undersökningens start ligger du på vänster sida men du kan få ändra till ryggläge eller höger sida under undersökningens gång. Detta för att instrumentet ska kunna föras in lättare. Själva undersökningen pågår i ca 15 minuter.

Upplever man undersökningen som mycket obehaglig eller är väldigt orolig innan finns det möjlighet att få lugnande läkemedel i form av en spruta. Då sätts en liten plastkanyl i armvecket eller på underarmen, det känns ungefär som när man tar ett blodprov. Plastkanylen används för att spruta in läkemedlet direkt i blodet.

Efter undersökningen

Läkaren som gjort undersökningen ger besked om resultat direkt efteråt. Om det tagits vävnadsprover som skickas för analys tar det upp till sex veckor innan du får besked. Det kommer då från den läkare/vårdinrättning som remitterat dig till undersökningen.

Magen kan upplevas spänd och uppblåst efter undersökningen, du kan även känna av knip. Det beror på den luft som blåstes in vid undersökningen, obehagen lättar allteftersom luften kommer ut. Vanligtvis kan du äta och dricka direkt efter undersökningen.

Om du i samband med undersökningen fått lugnande/smärtstillande läkemedel måste du stanna kvar på GEA i ca ½ timma för övervakning. Du får inte heller köra något fordon förrän nästa dag.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Sigmoideoskopi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Sigmoideoskopi ingår i tema Tema mag- och tarmsjukdomar