Sittpoliklinik

Senast ändrad 2015-07-02 av Ulrika Cederberg Fysioterapeut

Sittpolikliniken

Verksamheten är en del av öppenvården för ryggmärgsskadade patienter. Målet är att tillgodose en optimal sittposition i rullstol för att bland annat möjliggöra aktivitet, motverka och/eller kompensera felställningar samt förhindra trycksår.

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter från Rehabiliteringsmedicin, Högsbo sjukhus, ansvarar för verksamheten. I det enskilda patientärendet finns en strävan att samarbeta med patientens distriktsarbetsterapeut och/eller fysioterapeut.

När behov finns av en djupare översyn/utredning kring sittande i manuell och/eller el-rullstol kan ryggmärgsskadade patienter söka till Sittpolikliniken.

Exempel på problem som kan vara aktuella är:

  • Sårproblematik
  • Smärta relaterat till sittande
  • Balansproblematik i sittande
  • Nedsatt aktivitetsförmåga på grund av icke välfungerande rullstol
  • Förändrade behov i miljön, ex. byte av bostad, arbete, ökad eller minskad aktivitetsgrad
  • Snedställningar/skolioser
  • Spasticitetsproblematik i sittande
  • Förändringar i kroppsstrukturer, ex. åldrande, progredierande sjukdomar, förbättringar, viktförändringar
  • Behov av optimerad körbarhet, underlätta manövrering
Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Sittpoliklinik är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.