Sjukhusclowner

Senast ändrad 2017-09-21 av Ann-Sofie Soffi Petersson Infomaster

Vi sjukhusclowner på Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus kommer ifrån Clownkliniken som är en från sjukhuset fristående organisation.

Alla sjukhusclowner från Clownkliniken är professionella clowner som har specialiserat sig på att möta barn och vuxna i vårdmiljö. Genom humor, artisteri, fantasi och interaktion bjuder sjukhusclownerna in till gemensamma kulturupplevelser i syfte att höja livskvalitén hos den de möter.

Vårt arbete sker i nära samarbete med personal och vi sjukhusclowner har samma tystnadsplikt som övrig personal samt följer de regler som finns kring hygien och andra viktiga sjukhusrutiner.

Ett möte med oss sker helt efter dina förutsättningar, just där du för stunden befinner sig. Ibland knackar vi på och träffar dig på sjukrummet, andra gånger möter du oss i korridoren där alla som passerar kan delta och ibland dyker vi upp på lekterapin.

Ett möte med oss sjukhusclowner kan vara fyllt av bus och skratt, men det kan lika gärna bli stilla och stämningsfullt om det är vad som i stunden uppstår. Vi vill öppna upp för lek och fantasi och tillsammans skapa det magiska rum där vi får släppa allt vi bär på och bara vara dem vi är eller vill vara, om så bara för en kort stund.

 Vill du veta när vi kommer till din avdelning kan du alltid vända dig till lekterapin. Du kan också mejla direkt till oss:

E-postadress

Alla sjukhusclowner från Clownkliniken är professionella clowner som har specialiserat sig på att möta barn och vuxna i vårdmiljö. Alla sjukhusclowner från Clownkliniken är professionella clowner som har specialiserat sig på att möta barn och vuxna i vårdmiljö.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Sjukhusclowner är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.