Sjukhusundervisning, BUP, Korttidsvårdavdelning Slottis

Kallas också Sjukhusskola

Senast ändrad 2017-04-19 av Ann-Sofie Soffi Petersson Infomaster

Välkommen till Skolan på sjukhuset

 

Kontakt:

BUP, Korttidsvårdavdelning Slottis

Torpagatan 24

Telefon: 031-343 52 60

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Sjukhusundervisning, BUP, Korttidsvårdsavdelning, Slottis är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.