Sjukhusundervisning, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Kallas också Sjukhusskola

Senast ändrad 2017-04-19 av Sofia Fia Månsson Enhetschef

Välkommen till Skolan på sjukhuset

På Drottning Silvias Barn-och ungdomssjukhus somatiska avdelningar/Östra, ligger skolan i lekterapins lokaler på entréplan. Vi har ett litet klassrum där vi har skolan öppen för undervisning och studiehandledning av lärare följande tider: måndag kl. 13.00–15.00, tisdag-torsdag kl. 10.00–12.00 och 13.00–15.00, fredag 10.00–12.00. Övriga tider bokar vi individuellt och då kan undervisningen ske i klassrummet eller i vårdrummet på avdelningen.

Vi lärare som arbetar här är:

Annette Berg
E-postadress

Carina Eriksson
E-postadress

Maria Ehrnberg
E-postadress

Annica Lindblom
E-postadress

Kontakt:

Lärarexpedition tel: 031-3434646

Så går det till

Undervisningen anpassas efter elevens behov och förutsättningar. Genom skolan fokuserar vi på det friska, säkerställer elevens rätt till skola och bidrar till att minska elevernas oro inför det fortsatta skolarbetet.

I vår skola finns det mesta som man finner i ett klassrum och eleverna kan låna vårt skolmaterial och våra datorer där. Vi lägger vårt fokus på uppgifter som eleverna får från sina ordinarie skolor, och/eller det som hen tycker är viktigast för att nå målen, så vi behöver så snart som möjligt ha tillgång till elevens egna skolmaterial och arbetsuppgifter.

Vi hjälper gärna till i kontakten med hemskolans personal och klasskamrater.

Vi samarbetar med sjukvårdspersonal, sjukhusbiblioteket, syskonstödjare och Lekterapin.

Det finns information om skolan för barn, på Barnsjukhusets hemsida via länken nedan.

Dunder

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Sjukhusundervisning, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.