Sjukhusundervisning, Sahlgrenska sjukhuset

Kallas också Sjukhusskola

Senast ändrad 2018-04-09 av Anna Tisell Sjukhuslärare

Välkommen till Skolan på sjukhuset

Skolan ligger bredvid lekterapin i Centralkomplexet på 7:e våningen, hiss H.
Kontakta lärarna för information om tider och upplägg.

Kontakt

Telefon expedition: 031-342 76 70

Anna Tisell
E-postadress

Ewa Gustafsson
E-postadress

Så här fungerar det

Alla elever i grundskolan, gymnasiet och särskolan har rätt till undervisning när de vårdas på sjukhus.

På sjukhuset kan undervisningen/studiehandledningen ske enskilt på vårdrummet eller i grupp i vårt klassrum och den anpassas efter elevens behov och dagsform.  Lärarna hjälper eleven att fokusera på det friska och vardagliga i livet, ger uppmuntran och bidrar till att minska oron inför det fortsatta skolarbetet. Lektionen kan vara allt från en liten stund, då vi t.ex. pratar om något eller spelar spel, till att vi gör inlämningsuppgifter och prov.

Den ordinarie skolan har huvudansvaret och vi kan hjälpa till i kontakten med ordinarie lärare för planering av skolarbetet.

Vi samarbetar med sjukvårdspersonal och lekterapeuterna.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Sjukhusundervisning, Sahlgrenska sjukhuset är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.