Skelning hos barn

Vad är en skelning?

En skelning kan uppstå när ett öga är felställt och upphör att samarbeta med det andra ögat. Ögonen kan vara felställda inåt, utåt eller i höjdled.

 

Vad orsakar en skelning?

I många fall orsakas inåtskelning av en översynthet och barnet behöver glasögon. Barnet anstränger ögat för att fokusera och se tydligt och detta orsakar i sin tur ett ”överslag” så ögat skelar inåt. I andra fall kanske det inte finns någon definitiv orsak men det kanske finns andra i familjen som har glasögon och/eller skelar.

 

Kommer mitt barn växa ifrån sin skelning?

Nej, men ibland förbättras vissa skelningar allt eftersom barnet blir äldre.

 

Behandlingsalternativ

I vissa fall kräver skelning två sorters behandling. Den ena behandlingen är att använda lappar framför det ”friska” ögat. Den andra är att använda glasögon för att få synen att utvecklas i det skelande ögat. För att få bästa möjliga resultat måste behandling påbörjas så snart som möjligt, och absolut innan barnet fyllt 7 år. Vissa typer av skelningar förbättras med hjälp av enbart glasögon och andra kan behöva opereras för att få rättställda ögon.

 

Behandlas alla skelningar på samma sätt?

Nej, det finns många olika sorters skelningar och därför många olika behandlingsmetoder. Inga skelningar kan jämföras.

 

Vem kommer att behandla mitt barns ögon?

Ditt barns behandling sker genom teamarbete. Det kan vara upp till tre personer som är ansvariga för ditt barns ögon.

Ögonläkaren är ansvarig för ditt barns allmänna ögonbehandling, skriver ut recept på glasögon och tittar på ögonen i sin helhet. Ögonläkaren opererar också skelningar om det behövs.

Ortoptisten (specialist på skelningar och barns ögons utveckling) följer upp synens utveckling och ger dig råd angående lappbehandling som ditt barn kanske behöver. Ortoptisten följer skelningen samt kan hjälpa till med eventuell träning för att stärka kontrollen mellan ögonen. Preoperativa undersökningar utförs också av ortoptisten i samarbete med ögonläkaren.

Optikern gör i ordning glasögonen enligt recept, provar ut styrkan för barn över 8 år samt ger dig råd angående bågar.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Skelning hos barn är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Skelning hos barn ingår i tema Tema ögon