Skivepitelcancer - hudcancer

Senast ändrad 2015-05-22 av Kristina Olén Underläkare,leg

Skivepitelcancer är en hudcancer som oftast uppstår i solskadad hud och orsakas av den samlade mängden solljus man fått under livet. Personer som vistats mycket utomhus under många år löper därför större risk att drabbas än andra. Skivepitelcancer är vanligare hos ljushyade individer. Vanliga hudområden som drabbas är ansikte, läppar och ytteröron, men det kan även uppstå på andra ställen. För att minska risken för att dessa hudförändringar uppstår bör man skydda sig från solen.

Skivepitelcancer är vanligare än malignt melanom och tillväxer långsamt. Den kan förekomma i två stadier. Det första stadiet innebär att cancern sitter ytligt och den yttrar sig då som en rödaktig, fjällande fläck, som ibland är sårig. Det andra stadiet innebär att cancern har vuxit ner i nästa hudlager, läderhuden. Då bildas ofta en hård, lite rödaktig knuta, som kan ha hårda fjäll av hud på ytan eller vara sårig. Såret är då vanligtvis svårläkt.

Behandlingsalternativ

Tumören sitter oftast ytligt i huden och skärs då bort genom en mindre kirurgisk operation. I de fall där hudförändringen visat sig vara ett förstadium till skivepitelcancer, sk skivepitelcancer in situ eller Bowens sjukdom, finns ytterligare behandlingsalternativ. Man kan då välja att frysa bort förändringen med flytande kväve eller behandla med en form av ljusbehandling som kallas PDT (fotodynamisk terapi).

Vid det andra stadiet av skivepitelcancer måste ibland ett större hudområde tas bort. Om det behövs kan sårytan täckas med hud från andra ställen på kroppen, så kallad hudtransplantation.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Skivepitelcancer - hudcancer är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Skivepitelcancer - hudcancer ingår i tema Tema cancer och Tema hud och Tema plastikkirurgi