Sko och inläggsjouren

Senast ändrad 2016-11-08 av John Alnemo Ortopedingenjör

Öppettider: Vardagar 08:00 – 12:00

Sko- och inläggjouren är en kostnadsfri tjänst vi på Ortopedteknik erbjuder våra patienter för att snabbt kunna reparera/justera förskriven produkt och säkerställa så god funktion som möjligt.

Före behandlingen

Jouren är till för dig som behöver reparera/justera din sko eller inlägg som förskrivits av Ortopedteknik. Om ni har en protes eller ortos som behöver justeras ber vi er att kontakta tidsbokningen.

Så går det till

För besök på jouren behövs ingen tidbokning. Anmäl dig i kassan så kommer du tas emot av behörig personal. Flödet av patienter och typ av reparation/justering kan variera kraftigt så det kan bli en stunds väntan. Skadan/ändringen bedöms och vi kommer överens om du kan vänta eller hämta ditt hjälpmedel senare.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Sko och inläggsjouren är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.