Skoliosoperation - eftervård

Senast ändrad 2017-12-11 av Annika Blomkvist Fysioterapeut, sjukgymnast

Skoliosoperation - eftervård på Regionhabiliteringen

Målet är att förbereda patienten och anhöriga att klara vardagen och en fortsatt säker rehabilitering i hemmet.

Patient och vårdnadshavare möter ett behandlingsteam bestående av fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, läkare och habiliteringsassistenter. För patienter i förskoleålder ingår specialpedagog i teamet och för skolbarn sjukhusskola.  

Behandlingsperioden påbörjas cirka 14 dagar efter operation och pågår i en till två veckor.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Skoliosoperation - eftervård är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Skoliosoperation - eftervård ingår i tema Tema barnsjukvård