Skötsel av stomi

Senast ändrad 2015-09-03 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Så går det till

Huden runt stomin skall behandlas varsamt. Stomibandaget lossas försiktigt, använd gärna en fuktad kompress. Huden tvättas med muka kompresser fuktade i ljummet kranvatten. Unvik att använda tvål och lösningsmedel som kan irritera och torkar ut huden. Torka huden torr med mjuk kompress. Riklig behåring runt stomin avlägsnas regelbundet. Raka medhårs på torr hud.

Bandaget fästes alltid på ren och torr hud. Se till att hålet i plattan/stomibandaget sluter tätt kring stomin. Vid behov används hudskyddsmedel.

Efter stomioperation erbjuds uppföljning av en stomiterapeut. Uppföljningen syftar till att stödja och vägleda i en ny livssituation. Utprovning och förskrivning av stomibandage görs vid återbesöken. Materialet är kostnadsfritt

Komplikationer och risker

Den vanligaste stomikomplikationen är bråck och uppkommer vanligen ca ett år efter operationen. Ett bråck kan ibland påverka konsistensen på avföringen och stomins utseende, vilket ibland kan leda till att en ny utprovning av stomibandaget behöver göras.  

Läckage av avföring eller urin är den vanligaste orsaken till hudskada runt stomin. Enstaka läckage kan inträffa, men är det vanligt förekommande kan detta leda till en hudskada, irritativ kontaktdermatit. Orsaken till detta beror oftast på att förbandet inte är rätt anpassat eller att bristande kirurgisk stomikonstruktion. Andra orsaker kan vara ökad transpiration, eksem och hudsjukdomar såsom psoriasis.

Hudirritation och upprepade läckage behandlas genom korrigering av bandageringsteknik och kontroll av hålstorlek. Tätare byte av stomibandaget kan också vara ett alternativ.

Om hudirritationen inte går tillbaka och hudproblemen och eventuella läckageproblem kvarstår bör stomiterapeut kontaktas för råd och utprovning av nytt stomibandage.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Skötsel av stomi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.