Slätröntgen - bröstkorg/lungor

Kallas också lungröntgen

Senast ändrad 2015-12-08 av Wisam Witwit Underläkare, ST

Slätröntgen av bröstkorgen och lungorna är en grundläggande undersökningsmetod inom röntgenverksamheten. Undersökningen utförs av röntgensjuksköterskor. En röntgenläkare granskar sedan bilderna och bedömer om det finns tecken till sjukdomar eller skador.

 

Hur går det till att få bilder?

Ett röntgenrör sänder ut röntgenstrålning som dämpas olika mycket av olika vävnadstyper vilket känns av av en detektor och resultatet blir en 2D bild i gråtoner.

 

Varför gör man undersökningen?

Slätröntgen av bröstkorgen och lungorna ger grundläggande information om möjliga förändringar i bröstkorgens organ och skelett. Exempelvis påvisbar är tecken till lunginflammation, lungtumör, vätskeansamlingar i lungan eller i lungsäcken och hjärt-/kärlsjukdomar. Dessutom kan ev frakturer eller andra förändringar i revbenen eller bröstryggen bedömas.

Före undersökningen

Innan undersökningen börjar kommer röntgenpersonalen att informera patienten om hur undersökningen går till och hur man ska förhålla sig för att bilderna ska bli så bra som möjligt.

Oftast måste man ta av sig kläder och smycken på överkroppen. I övrigt behövs i vanliga fall inga särskilda förberedelser inför undersökningen.

Så går det till

Man kan bli undersökt liggande, sittande eller stående. I vanliga fall tas bilder ifrån olika håll, oftast en bild framifrån och en bild från sidan. När patienten, röntgenröret och detektorn befinner sig i rätt position lämnar personalen vanligtvis rummet och tar bilderna. Det är viktigt att man är stilla under bildtagningen och som regel bes patienten att ta ett djup andetag. Undersökningen tar vanligtvis inte mer än 5-10 minuter och den gör inte ont.

Efter undersökningen

Efter undersökningen mår man som vanligt. Ofta behöver man vänta en liten stund tills att det är säkert att inga ytterligare bilder måste tas. En röntgenläkare granskar sedan bilderna och skickar svaret till den läkare som begärde undersökningen.

Komplikationer och risker

Alla undersökningsmetoder som baserar på röntgenstrålning är potentiellt hälsovådliga. Därför bör dessa metoder bara användas om det är säkert att nyttan med undersökningen är större än faran man utsätter patienten för. Just slätröntgen medför dock bara en jämförelsevis ringa stråldos och risken för eventuella skador är ytterst liten.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Slätröntgen - bröstkorg/lungor är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Slätröntgen - bröstkorg/lungor ingår i tema Tema lungmedicin  och  Tema radiologi