Slätröntgen

Kallas också röntgen, konventionell röntgen

Senast ändrad 2016-05-30 av Wisam Witwit Underläkare, ST

Slätröntgen är den vanligaste undersökningsmetoden inom röntgenverksamheten. Undersökningen utförs av röntgensjuksköterskor. En röntgenläkare granskar sedan bilderna och bedömer om det finns tecken till sjukdomar eller skador.

 

Hur går det till att få bilder?

Ett röntgenrör sänder ut en så kallad joniserande strålning som riktas på den undersökta kroppsdelen. De olika vävnadstyper i denna kroppsdel (ben, muskler, organ) skiljer sig i sin täthet vilket gör att de släpper igenom olika mycket av röntgenstrålningen. Dessa skillnader känns av av en detektor och resultatet blir en 2D bild i gråtoner.

 

Varför gör man undersökningen?

Dessa tvådimensionella bilder kan naturligtvis inte ge så mycket information som mer avancerade metoder som t ex datortomografin. På vissa områden är slätröntgen dock en utmärkt och enkel metod för att påvisa sjukdomar eller skador.

Man kan t ex undersöka skelettet för att se om det finns en fraktur eller andra skelettskador eller bröstkorgen för att påvisa vissa lung- eller hjärtsjukdomar.

Före undersökningen

Innan undersökningen börjar kommer röntgenpersonalen att informera patienten om hur undersökningen går till och hur man ska förhålla sig för att bilderna ska bli så bra som möjligt.

Oftast måste man ta av sig kläder och smycken på den kroppsdel som ska undersökas. I övrigt behövs i vanliga fall inga särskilda förberedelser inför undersökningen.

Så går det till

Man kan bli undersökt liggande, sittande eller stående. När den undersökta kroppsdelen, röntgenröret och detektorn befinner sig i rätt position lämnar personalen oftast rummet och tar bilderna. Det är viktigt att man är stilla under bildtagningen. Oftast tas bilder från olika håll. Undersökningen tar vanligtvis inte mer än 5-10 minuter och den gör inte ont.

Efter undersökningen

Efter undersökningen mår man som vanligt. Ofta behöver man vänta en liten stund tills att det är säkert att inga ytterligare bilder måste tas. En röntgenläkare granskar sedan bilderna och skickar svaret till den läkare som begärde undersökningen.

Komplikationer och risker

Alla undersökningsmetoder som baserar på röntgenstrålning är potentiellt hälsovådliga. Därför bör dessa metoder bara användas om det är säkert att nyttan med undersökningen är större än faran man utsätter patienten för. Just slätröntgen medför dock bara en jämförelsevis ringa stråldos och risken för eventuella skador är ytterst liten.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Slätröntgen är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Slätröntgen ingår i tema Tema radiologi