Smärta

Senast ändrad 2015-09-23 av Ulrika Cederberg Fysioterapeut

Vad är smärta? 
Smärta är en viktig skyddsreflex som ska tala om för oss när något är i olag i kroppen, dvs hjärnan får signaler från vävnaderna att det kan vara en vävnadsskada tex blindtarmsinflammation. Smärta upplevs som något obehagligt, vi söker lindring eller undviker det vi tror kan orsaka eller förvärra smärtan. Smärta kan också förkomma utan att det finns någon påvisbar vävnadsskada.

Smärta är en upplevelse och två personer kan reagera helt olika på samma stimulering när man i experiment testar smärtupplevelse.

Skillnad akut och långvarig smärta
Akuta smärta har som uppgift att göra oss uppmärksamma på att något kan vara fel, en hotande vävnadsskada och vi bör göra något för att ta hand om orsaken. Långvarig smärta uppstår som ett resultat av att akut smärta kvarstått under lång tid tex vid överbelastning, på grund av en sjukdom som ledgångsreumatism eller en skada tex fraktur. Detta resulterar alltid i förändringar i nervsystemet, smärt-receptorerna ute i vävnaderna blir känsligare och smärtsignalerna förstärks. Vårt eget smärthämmande system blir uttröttat. Stress, oro och nedstämdhet är också faktorer som förstärker smärtupplevelsen. 

Vilka faktorer kan ligga bakom utvecklingen av långvarig smärta?
Långvarig smärta är mycket vanligt, man räknar med att ca 20% av befolkningen har någon form av långvarig smärta och ca 7 % har svårigheter att leva med smärtan. Det är viktigt att få god smärtlindring i samband med akut smärta så att inte smärtsystemet överbelastas, se ovan. Den akuta smärtan kan ändå övergå i en långvarig och vi vet att stress och oro är förstärkare av smärtupplevelsen. Stress ökar insöndringen av stresshormoner i kroppen vilka förstärker smärtupplevelsen. Stress ökar muskelspänning och kan ge upphov till ytterligare smärta. Oro ökar vår uppmärksamhet på det obehagliga och kan ge upphov till känslor av hopplöshet och rädsla. Det i sin tur kan göra att vi drar oss undan från det vi upplever obehagligt vilket ofta ökar rädslan.

Anhöriga kan ofta vara ett bra stöd men deras oro kan ibland förstärka den drabbades oro.

Långvarig medicinering med smärtstillande läkemedel kan ge en överkänslighet i vävnaderna vilket förstärker smärtsignalerna. Vårt eget smärthämmande system påverkas också negativt av långvarigt bruk av smärtstillande. Minskad fysisk aktivitet påverkar också smärthämningen negativt.

Utvecklingen från akut till långvarig smärta sker gradvis och kommer att påverka individens beteende. Många beteenden kan på kort sikt vara gynsamma tex vila och medicinering men kan på lång sikt leda till svåra konsekvenser såsom nedsatt fysisk förmåga, oförmåga att arbeta, beroende av läkemedel mm. 

Hur kan man behandla långvarig smärta? 
Alla människor ska erbjudas god akut smärtlindring. Om smärtan kvarstår efter förväntad läkningstid för en skada (6-12 veckor) bör man göra en ordentlig genomgång, smärtanalys, av vilka faktorer som kan bidra till den kvarstående smärtan.

Smärtanalys:
Har patienten rätt medicinering för den typ av smärta han har?
Är patientens sjukdom/skada utredd ordentligt?
Ska man pröva annan medicinering eller behandling?
Finns det stark oro och rädsla med i bilden?
Är patienten deprimerad, har ångest eller annan psykisk sjukdom som påverkar honom?
Finns det sociala och ekonomiska faktorer som bidrar?
Förekommer rädsla för att röra sig?
Hur hanterar patienten och anhöriga den uppkomna situationen?
Utifrån svaren på frågorna ovan kan man skräddarsy behandlingen för varje patient. I behandlingen av långvarig smärta måste patienten ta ett stort ansvar och vara aktiv. Många gånger kan det vara tufft att genomgå en rehabilitering som till en början kan innebära ökad smärta men som på sikt kan ge bättre livskvalité. Långvarig smärta kan sällan helt behandlas bort.

Arbete i team är bästa sättet att hjälpa patienter med långvarig smärta. Teamet kan bestå av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, kurator och psykolog. Hörnstenarna i teamarbetet är:
Val av smärtlindring 
Läkemedel, akupunktur, TENS?
Uttrappning av läkemedel?

Träning / fysisk aktivitet
Öka aktiviteten i kroppens eget smärthämmande system

Psykologisk bearbetning
Hantera stress, oro och nedstämdhet och deras orsaker

Smärthantering
Kunskap, förstå samband, ändra                                                       

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Smärta är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Smärta ingår i tema Tema akutsjukvård