Social träning vid ätstörning

Senast ändrad 2015-05-15 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

När man har en ätstörning kan man uppleva att många sociala situationer blir svåra att hantera, vilket ofta gör att man undviker dessa. Det sociala undvikandet kan eskalera över tid, och bidrar till att vidmakthålla ätstörningen. Många patienter som kommer till behandling har gått i lång tid utan att kunna ta sig an utmaningar som att till exempel äta på restaurant.

Under behandling vid anorexi-bulimi slutenvårdsavdelning och dagvårdsenhet är den sociala träningen en viktig del av behandlingen. Det kan vara allt från att man dagligen äter med andra medpatienter på enheten, till att man köper fikabröd på café och provar kläder med stöd av en kontaktperson. Ofta behöver man också göra en individuell planering över vad man själv har svårigheter med och behöver träna på, som man följer genom sin behandling.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Social träning vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Social träning vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri