Sömnapnéscreening

Senast ändrad 2015-10-11 av Sofia Björkman Dietist

 

Sömnapnéscreening

Svår fetma är förenat med ett flertal komplikationer där obstruktiv sömnapné (=andningsuppehåll när du sover) hör till en av de vanligaste. Med risk för komplikationer som metabol sjukdom, hjärt- och kärlsjukdom är det väsentligt att du blir screenad för sömnapné.

 

Före undersökningen

Du kommer till mottagningen och får instruktioner hur utrustningen skall användas. Sedan lånar du hem utrustningen över natten och lämnar tillbaka dagen därpå.

Så går det till

Vid sänggåendet sätter du på dig näsgrimman samt puls- och syrgasmätaren på fingret och startar inspelningen.

Efter undersökningen

Dagen efter lämnar du tillbaka utrustningen på mottagningen. Ansvarig läkare på mottagningen kommer att lämna ut resultatet vid nästa läkarbesök. Visar resultaten att man har många andningsuppehåll kan det bli aktuellt att läkaren skriver remiss till Sömnlaboratoriet för en utökad sömnapnéutredning med ev efterföljande behandling. 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Sömnapnéscreening är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.