Sömnapné

Kallas också sömnapnésyndrom

Sömnapné handlar om sömnrelaterade andningsbesvär. Hinder i de övre andningsvägarna ger tillfälliga andningsuppehåll och episoder med minskat men inte totalt avbrutet luftflöde. Övervikt spelar en roll för besvären. Besvären tar sig uttryck i att man snarkar och "slutar andas" under en stund

Så ställs diagnosen

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhetsområde för lungmedicin finns särskilda utredningsenheter och bland annat ett sömnlaboratorium. På sömnlaboratoriet kommer du att utredas och behandlas om du har misstänkt sömnapné, som blir en allt vanligare diagnos. Nattetid kan sömnlaboratoriet ta emot sex patienter och dessutom kan ungefär lika många patienter utredas i hemmet

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Sömnapné är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Sömnapné ingår i tema Tema lungmedicin