Spasticitet hos barn

Senast ändrad 2015-11-12 av Ann-Sofie Soffi Petersson Infomaster

Behandlingsalternativ

På Regionhabiliteringens spatictitetsmottagning på Drottning Silivas barn- och ungdomssjukhus bedöms barn med svåra spasticitetsproblem i samarbete med neurokirurg, barnortoped samt habiliteringsläkare, sjukgymnast och arbetsterapeut. Antal mottagningar är cirka 6 per år.

På Regionhabiliteringen finns en handmottagning där handkirurg samt arbetsterapeut behandlar frågeställningar kring nedsatt handfunktion på grund av spasticitet. Det kan gälla en allmän bedömning, eventuellt operativ åtgärd, handortosbehandling/-tillverkning eller träning. Antal mottagningar är 8-10 per år.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Spasticitet hos barn är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.