Spirometri

Senast ändrad 2015-09-03 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

En spirometri utförs för att ta reda på hur din lungfunktion ser ut. Oftast utförs undersökningen om du har symtom från dina luftvägar, som hosta eller andnöd. En spirometri kan visa om du till exempel har astma eller KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom).

Före undersökningen

Om du tar mediciner för dina luftvägar ska du meddela vår mottagning det. Ibland vill vi att du gör ett uppehåll med vissa av dem ett par dagar innan undersökningen. Du får skriftlig information hemskickad innan undersökningen.

Så går det till

Du får blåsa i ett munstycke som är kopplat till en apparat som kallas spirometer. Spirometern mäter volymen och hastigheten på den luft du andas ut. Oftast får du göra om undersökningen efter att ha inhalerat luftrörsvidgande medicin. Undersökningen tar 30-45 minuter. Vanligtvis får du även göra ett test som mäter halten av kväveoxid i din utandningsluft. Höga värden kväveoxid kan vara ett tecken på pågående inflammation i luftvägarna som vid till exempel astma.

Efter undersökningen

Du får veta resultatet av undersökningen direkt på mottagningen. Om du har gjort ett uppehåll med dina mediciner kan du oftast börja med dem igen.

Komplikationer och risker

En del personer kan uppleva det ansträngande att blåsa i spirometern. En del personer kan också känna av lite hjärtklappning eller darrhänthet efter att ha tagit den luftrörsvidgande medicinen. Det är inte farligt och går över inom ett par timmar.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Spirometri är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Spirometri ingår i tema Tema lungmedicin