Stapedotomi

Så går det till

Operationen görs i narkos eller lokalbedövning efter överenskommelse och tar cirka 1 timma. Snittet görs via hörselgången vilket innebär att det bara blir ett litet ärr precis i hörselgångskanten. Operationen innebär att stigbygeln tas bort och att ett litet hål borras i stigbygelplattan. I detta hål sätts en protes av plast och platina som kläms fast på städet och därigenom återskapar en rörlig kedja som leder ljudet till hörselsnäckan. Man avslutar operationen med att lägga en salvindränkt tamponad (remsa) i hörselgången och ett förband över örat. Du stannar kvar på vårdenheten hela dagen.

Efter behandlingen

Har du fått ett tryckförband på örat tar du själv bort det efter 1-2 dagar. Vid första återbesöket, efter ca 1 vecka, avlägsnas resterande förband och tamponad. Ytterligare ett läkarbesök planeras 4-5 veckor efter operationen. Hörselförbättringen märks oftast redan efter ett par veckor men kan ibland ta längre tid. De flesta patienter mår bra efter ingreppet men ibland kan man känna sig lite yr eller ostadig. Under din sjukskrivningstid kan du promenera men du bör undvika kroppsansträngningar inklusive styrketräning, tunga lyft och framåtböjningar. Du ska inte heller snyta dig, tryckutjämna, dyka eller flyga. Sjukskrivningen är oftast 2-3 veckor (vid tyngre arbete 3–4 veckor).

Undvik vatten i örat innan läkningen är helt klar. Förslut örat med en bit fetvadd (som är vattenavstötande) vid dusch och hårtvätt och vik gärna det opererade örat så att hörselgången skyddas. Peta inte i örat med topz eller liknande och låt örat lufta sig.

Komplikationer och risker

Alla kirurgiska ingrepp innebär ett visst mått av risktagande. Vid öronkirurgi kan detta medföra att hörseln på det opererade örat till och med blir sämre. Förändring av smaken på tungspetsen eller på sidan av tungan förekommer men är vanligtvis inte bestående. Yrsel kan också förekomma men är också vanligtvis övergående. Öronsus kan i enstaka fall uppstå eller försämras men förblir oftast som det var före operationen. Svaghet i ansiktet på den sida som opereras kan inträffa, men är en mycket ovanlig komplikation som oftast är övergående. Vid tilltagande smärta i operationsområdet kontakta sjukhuset. 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Stapedotomi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Stapedotomi ingår i tema Tema öron- näs- och halssjukvård