Steloperation av halsrygg

Senast ändrad 2015-04-22 av Anita Henriksson Sjuksköterska

Operationen utförs i allmänhet pga. en tilltagande försämrad funktion i armar och ben till följd av påverkan av ryggmärgen. Försämringen kan bestå i bl.a. svaghet, känselbortfall, gångsvårigheter, fumlighet i händerna m.m. (s.k  neurologiska symtom).

 Vad innebär operationen? Finns det olika operationsmetoder?

Operationen innebär att man tar bort de delar av kotorna eller diskarna som trycker på ryggmärgen. Detta kan ske antingen genom ett s.k. bakre ingrepp då man går in bakifrån i nacken eller via ett främre ingrepp framtill på halsen. I samband med operationen görs vanligen en steloperation, med platta eller stag.

 Hur bra blir man efter operationen?

Oftast upplever man en snar förbättring av något eller några av de neurologiska symptom Smärtan brukar minska och förbättras i minst 70 % av fallen. En del av de neurologiska symptomen kan dock vara bestående pga. att ryggmärgen skadats permanent.

Förbättring kan ses upp till 6 månader efter operation.

Hur lång är vårdtiden?

1-2 dagar.

Hur sker hemtransporten vid utskrivningen?

Man kan bli hämtad i vanlig bil eller åka hem i taxi.

 Vad innebär rehabiliteringen efter operationen?

Hård halskrage ska bäras utomhus samt vid transport under två månader. Rehabiliteringen anpassas till vilken neurologisk skada man har, allt från vistelse på rehabiliteringsklinik till enkla övningar i hemmet.

Finns det saker man inte får göra när man kommit hem?

Man får inte bära mer än 10 kg. Man får inte vrida huvudet i extrema lägen.

När får man köra bil?

När man känner att huvudrörelser kan kontrolleras och att backspegel kan användas utan problem, vanligen efter 6-8 veckor.

När skall man komma på återbesök?

Efter två månader och 6 månader.

 Behöver man hjälpmedel när man kommer hem?

En griptång och en strumppådragare kan vara av värde. Om man före operation var tvungen att använda rollator eller käpp så kan man räkna med att man även efter operation under en viss tid behöver dessa hjälpmedel.

 Vart vänder man sig om det blir något problem under rehabiliteringen?

Om man har några frågor när man kommer hem (om läkarintyg,  recept. återbesök, rådgivning etc ) så skall man ringa ”Kontaktpunkten 2” telefon: 031- 343 31 00.

Hur lång tid tar det innan operationen är läkt?

Det tar 3 månader till steloperationen läkt.

 Hur länge behöver man vara sjukskriven?

Detta beror på hur pass neurologiskt skadad man är före operationen. Har man mycket liten neurologisk påverkan och desto mer värk så kan man räkna med en arbetsåtergång efter 2-3 månader beroende på typ av arbete.

 

 

 

Operation

Före behandlingen

Hur skall man förbereda sig för operation?

Om steloperation genomförs ska man inte ta antiinflammatoriska medel (Treo, Bamyl, Magnecyl, Voltaren, Diklofenak, Ipren, Brufen, Artrotec, Orudis, Vioxx, Celebra m fl ) fr.o.m. två veckor innan operation tills tre mån efter operationen. Antiinflammatoriska medel påverkar läkningsförloppet negativt , samt ger ökad blödning under operationen. Du kan däremot ta vanliga smärtstillande medel såsom Alvedon, Panodil, Tradolan, Tramadol, Dexofen, Distalgesic eller Citodon.

Rökning bör man helst helt avstå ifrån fr.o.m. två veckor innan operation tills steloperationen är helt läkt, vilket tar ca 6 månader. Detta beror på att rökning negativt påverkar läkningsförloppet.

Man kan inte bära tungt, köra bil eller liknande under de första månaderna varför man bör se till att man har hjälp med detta genom någon anhörig eller vän.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Steloperation av halsrygg är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Steloperation av halsrygg ingår i tema Tema ortopedi