Sten i urinblåsan

Senast ändrad 2015-11-25 av Linda Kullenberg Webbstrateg

En sten i urinblåsan kan komma från njurarna, men i de flesta fall bildas den i blåsan på grund av ett hinder för urinen på väg från blåsan till urinröret. Hos män är det oftast en förstorad prostata som är orsaken. Det kan också bildas  av att man har eller har haft en kateter i blåsan.

Behandlingsalternativ

Sten i urinblåsan behandlas inom urologin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Sten i urinblåsan är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.