Sterilisering

Senast ändrad 2015-09-03 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Manlig sterilisering utförs inte på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, men görs på Frölunda Specialistsjukhus och på Capio Lundby Sjukhus.

Sterilisering är en definitiv preventivmetod. Därför är det mycket viktigt att du är medveten om vad operationen innebär och vilka konsekvenser beslutet kan få.

Alla som har fyllt 25 år har rätt att på egen begäran bli steriliserad. Innan sterilisering måste en undersökning och en medicinsk bedömning göras. Om det då finns medicinska eller andra hinder för operationen ska frågan avgöras av Socialstyrelsen. Det är obligatoriskt enligt lag att din läkare förvissar sig om att du är införstådd med vad ingreppet innebär. Oftast innebär detta att du får prata med en kurator innan du tar ett slutgiltigt beslut att sterilisera dig.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Sterilisering är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Sterilisering ingår i tema Tema urologi