Stötvågsbehandling vid njursten

Kallas också Extrakorporeal stötvågslitotripsi av njursten, ESVL

Senast ändrad 2015-11-25 av Linda Kullenberg Webbstrateg

Före behandlingen

Du kan äta och dricka som vanligt. Om du inte är överkänslig mot paracetamol är det bra om du kan ta Panodil®, Alvedon® eller Pamol® cirka 1 timma innan du kommer till mottagningen. Ta läkemedlet enligt anvisning på förpackningen. Du kommer dessutom att få mer smärtstillande läkemedel före behandlingen. 

Var vänlig och fyll i bifogat hälsoformulär och tag med vid första behandlingen. 

Det är bra om någon kan hämta dig eftersom du inte får köra bil efter behandlingen. 

Behandlingen görs inte under pågående graviditet eller pågående Waranbehandling. 

Det går bra att ta med dig mobil/MP3-spelare eller liknande och lyssna på musik under behandlingen. 

Du anmäler dig i receptionen på urologmottagningen, Blå Stråket 5, 4:e vån.

Så går det till

Vi använder röntgengenomlysning för att få stenen i fokus. När detta är gjort behandlas stenen under minst 45 min med tryckvågor som ”knackar” på stenen. Stora och svårbehandlade stenar kan ibland kräva mer än en behandling. Vanligtvis görs det efter 1-2 veckor.

Efter behandlingen

Ibland kan man behöva ligga kvar en stund efteråt beroende på hur man mår. Efter behandlingen skall gruset som bildats komma ut med urinen. Om det behövs prov på stenen får du med dig en sil för att fånga upp dessa små korn. Får vi tillräckligt med grus (en ”knivsudd”) skickar vi det på kemisk analys. Det är framförallt om man får upprepade njurstenar som det är viktigt att veta vad stenen innehåller. När gruset passerar urinledaren kan det ibland ge smärtor. Använd då de stolpiller du fått med dig hem eller de smärtstillande du redan fått utskrivna för njurstenssmärtorna. Det är olämpligt att göra behandlingen i nära anslutning till utlandsresa eller dylikt.

Komplikationer och risker

Blod i urinen kan förekomma de första dygnen efter behandlingen. Oftast innebär detta endast lätt rödfärgning av urinen. Detta saknar betydelse och vi rekommenderar enbart att du dricker lite extra.

Lätt molvärk i flanken som ibland kan stråla ner mot ljumsken är inte ovanligt men saknar också betydelse.

Ökar smärtorna i svårighetsgrad och börjar övergå i kolikartade smärtor bör du i första hand undvika att dricka under några timmar. Du kan även pröva ett av de stolpiller som du fick med dig hem. Om inte dessa åtgärder skulle hjälpa och koliksmärtorna kvarstår får du uppsöka akutmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska alternativt ditt eget hemortslasarett.

Om du skulle få feber > 38,5° måste du omedelbart ta kontakt med akutmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska alternativt hemortslasarettet.

Information

För att underlätta passage av stenfragment är det en fördel om du kan ligga på motsatt sida jämfört med ”stensidan” då du vilar eller sover på natten. Det kan ta upp till tre månader för alla fragment att passera urinvägarna efter stötvågsbehandlingen.

För att kontrollera att alla fragment har passerat är det nödvändigt att göra en röntgenundersökning av urinvägarna. Den görs 1-4 veckor efter behandlingen. (Detta gäller även om du är besvärsfri) Svaret på njurröntgen får du per brev.

Pyelostomikateter (p-kateter) eller pigtailkateter Har du en p-kateter eller en pigtailkateter dras inte den innan kontrollröntgen är gjord och läkaren har bedömt att den kan avlägsnas.

Förhindra att nya stenar bildas Det absolut viktigaste är, oavsett vad stenen innehåller, att dricka rikligt. Helst ska du producera cirka två liter urin, vilket kräver att du dricker ungefär tre liter vätska. Det bästa är att dricka vatten. Sammansättningen av födan har, tror man, mindre vikt. Äter du allsidig kost kan du fortsätta med det. Äter du däremot mycket kött (flera gånger dagligen) är det bra om du kan minska på det. Den stenanalys vi gör rutinmässigt kan ibland visa att ytterligare utredningar behövs. Du bör vara måttlig med salt i kosten. De flesta stenar innehåller oxalsyra. Det är därför klokt att undvika större mängder av jordnötter och choklad.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Stötvågsbehandling vid njursten är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Stötvågsbehandling vid njursten ingår i tema Tema njurmedicin  och  Tema urologi