Strålbehandling

Kallas också Radioterapi

Senast ändrad 2016-06-20 av Susanne Ahlstedt Karlsson Sjuksköterska, medicin/kirurgi

STRÅLBEHANDLING SOM TILLÄGGSBEHANLING EFTER BRÖSTCANCEROPERATION
Strålbehandling ges en gång per dag, fem dagar per vecka varje helgfri vardag. Varje behandling tar cirka 15-45 minuter. Antalet behandlingar varierar mellan 16 till 33 beroende på din diagnos.

Syftet med behandlingen är att förebygga så att du inte får tillbaka din bröstcancer inom behandlingsområdet.

 

 

Före behandlingen

Förberedelse inför strålbehandling som tilläggsbehandling efter bröstcanceroperation
När du strålbehandlas är det viktigt att du ligger i samma läge vid varje behandling. För att underlätta detta används någon form av fixering, en så kallad Wingstep eller vakuumkudde. Du ligger på rygg och har armarna ovanför huvudet. När fixeringen är gjord görs en datortomografi över bröstet. I samband med datortomografin gör vi markeringar på dig med tusch.

Utifrån datortomografibilderna bestämmer läkaren behandlingsområdet, det vill säga var du ska få din strålbehandling. Därefter görs en individuell behandlingsplan med flera strålfält för att täcka in hela behandlingsområdet.

Så går det till

Att få strålbehandling
Varje behandlingstillfälle tar cirka 15-45 minuter. Tiden när själva strålningen är på är mycket kort. Du kommer få behandling från flera olika håll. När ett behandlingsfält är klart ändrar man läge på behandlingsapparaten och ger de andra behandlingsfälten i tur och ordning. Ibland används en teknik där du får hålla andan, då tar varje behandlingstillfälle lite längre tid. Strålningen varken syns eller känns. När apparaten slår av är också strålningen borta. Ingen strålning blir kvar i vävnaden efteråt. Du är inte radioaktiv efter behandlingen. När strålningen är på får ingen annan vara med i behandlingsrummet. Personalen håller hela tiden kontakt med dig via tv-kameror och snabbtelefon.

Du kan lyssna på musik under behandlingen om du vill.

Var ges strålbehandlingen?
Strålbehandling ges i Göteborg och i Borås. Sjukreseavdelningen ger upplysningar om hur man bäst tar sig dit och uppgifter om ersättningar för resekostnader.

 

Efter behandlingen

Hudreaktioner efter strålbehandling som tilläggsbehandling efter bröstcanceroperation
Ibland kan det behandlade bröstet svullna redan efter några behandlingar. Detta är helt normalt och brukar inte förvärras utan snarare minska. Hudrodnad uppstår under behandlingsperioden. För att förebygga detta så mycket som möjligt rekommenderar vi dig speciella salvor och förband. Duscha gärna dagligen, undvik parfymerade produkter inom behandlingsområdet. Använd gärna löst sittande kläder i mjuka material, utan skavande sömmar och BH utan bygel. Huden kan bli irriterad i varierande grad. Det vanligaste är lätt hudrodnad men också kraftigare reaktioner kan uppstå. Dessa reaktioner kan till och med innebära sår inom behandlingsområdet. Det kan påverka det dagliga livet, genom att ge symtom som smärta och klåda. Hudrodnaden ökar en tid efter att behandlingen är färdig för att sedan sakta försvinna bort. Ibland kan en liten pigmentförändring kvarstå. Smärta svullnad och rodnad i området där du fått strålbehandling kan ibland uppstå några månader efter avslutad behandling, detta är inget farligt och försvinner men kan ta lång tid.

 

Komplikationer och risker

-

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Strålbehandling är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Strålbehandling ingår i tema Tema cancer