Stroke

Kallas också slaganfall

Senast ändrad 2017-02-24 av Carina Larsson Kommunikatör

Stroke, eller slaganfall är ett samlingsnamn för hjärninfarkt ("propp") och blödning i hjärnan. Årligen drabbas i Sverige ungefär 25 000 personer. Omkring 85 % beror av hjärninfarkt och 15 % av hjärnblödning.

Det är främst äldre personer med riskfaktorer som exempelvis högt blodtryck, förmaksflimmer och diabetes som får stroke. Rökning och fysisk inaktivitet är också viktiga riskfaktorer.

Stroke uppstår pga syrebrist i den del av hjärnan där hjärninfarkten eller blödningen finns. Syrebristen skadar de funktioner som styrs från detta område i hjärnan.

När man insjuknar sker det plötsligt. Vanliga symtom vid stroke är:

 • domningar eller svaghet i ansikte, armar och/eller ben, oftast i ena kroppshalvan
 • svårigheter att tala eller förstå vad andra säger
 • synstörningar på ena eller båda ögonen
 • svårigheter att gå, yrsel eller balansproblem
 • akut mycket svår huvudvärk

Ring alltid 112 vid symtom på stroke! Vid stroke ska man åka ambulans till sjukhuset. Om man kommer in tillräckligt snabbt kan propplösande behandling eller annan viktig behandling hinna ges innan skadan blvit för stor. Varje minut räknas!

 

 

Så ställs diagnosen

Stroke är först och främst en klinisk diagnos som bygger på att individen plötsligt insjuknat med neurologiska symtom som förlamning eller känselstörning i ena kroppshalvan (arm/ben), snedhet i ansiktet, problem med talet eller synstörning, och att dessa symtom kan bekräftas när en läkare undersöker personen. En skiktröntgen av hjärnan ska göras akut för att utesluta annan orsak till symtomen. Ofta, men inte alltid kan dessutom patientens stroke synas på denna röntgenundersökning.

Behandlingsalternativ

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns strokeenheter på Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset och på Sahlgrenska sjukhuset. Komplicerade fall och patienter som är yngre vårdas i första hand på strokeenheten på Sahlgrenska sjukhuset (StrokeS).

Patienter som insjuknar akut i stroke vårdas först på en av våra strokeenheter för akut vård och rehabilitering. Om det finns behov ges därefter fortsatt rehabilitering inom den geriatriska vården (geriatrik = sjukdomar hos äldre) eller inom rehabiliteringsmedicin.

På våra strokeenheter finns personal med särskild kompetens inom strokesjukvård och vården bedrivs enligt Nationella riktlinjer för strokesjukvård.

Behandlingen hos oss kan bestå av någon eller några av följande delar:

 • Trombolys (proppupplösande behandling)
 • Trombektomi (mekanisk propputdragning)
 • Operation (utrymning av blödningar)
 • Läkemedel (olika typer av blodförtunnande medicinering, kolesterolsänkande och oftast blodtryckssänkande mediciner)
 • Rehabilitering (träning)
 • Information om de svårigheter som kommer att finnas kvar efter vårdtiden. Upplysning om livsstisfaktorer som man själv kan påverka för att minska risken att få nytt stroke (daglig motion, äta nyttigt-fisk och grönsker, sluta röka)
Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Stroke är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Stroke ingår i tema Tema akutsjukvård  och  Tema geriatrik  och  Tema neurologi