Strokekontroller

Senast ändrad 2016-01-21 av Sara Möller Sjuksköterska, allmän

Vid misstanke om stroke eller TIA görs flera gånger per dygn kontroller av neurologiska symtom, exempelvis förlamningar, talsvårigheter och känselbortfall. Dessa kontroller går under samlingsnamnet NIHSS. Också blodtryck, puls, kroppstemperatur, blodsocker och syresättning kontrolleras kontinuerligt. Syftet är att tidigt upptäcka försämringar och snabbt kunna sätta in åtgärder.

 

Vi gör också riskbedömningar angående om du har ökad risk att ramla, hur din munhälsa är och om du får i dig tillräckligt att äta och dricka. En bedömning av din förmåga att svälja är också rutin.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Strokekontroller är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.