Stukad fot

Kallas också Distorsion i fotled

Fotledsstukning är mycket vanligt. Skadan uppstår då du trampar snett och foten viker sig. I samband med detta skadas vävnaderna runt fotleden och det uppstår en blödning och därmed ofta en svullnad. Det smärtar och det kan vara svårt att belasta foten normalt. Vanligast är att foten viker sig inåt och att ledbanden på utsidan av foten skadas.
De skadade ledbanden läker i regel av sig själva men risken för att stuka foten igen är stor. Genom rehabilitering och träning av din fot kan du förebygga en ny stukning.

Rehabilitering
Rehabiliteringen inleds direkt och bör fortsätta i cirka 3 månader eller tills du har återfått en god fotfunktion. Genom träningen minskar du risken för att stuka din fot igen. 
Målet de första dagarna är att minska svullnaden, öka rörligheten och succesivt börja belasta på foten. Därefter bör svårighetsgraden på övningarna stegras och du kan börja träna balans, koordination och styrka.
Behöver du stöd och råd gällande din träning, så kontakta fysioterapeut.

Gång
Du får belasta fullt på foten. Fokusera på att gå normalt. 
Börja steget med att sätta ned hälen, lägg över tyngden på hela foten, för att sedan skjuta ifrån med främre delen av foten. Försök ta lika långa steg med båda fötterna.
Vid behov kan du använda ett par kryckor som stöd.

Svullnad
Vid svullnad och för att förebygga svullnad:

  • Använd en elastisk linda om fot och underben eller en stödstrumpa de första dagarna. Stödstrumpan kan användas längre tid vid behov
  • Lägg foten högt när du sitter
  • Pumpa med kraftiga fottramp
  • Knip och spreta med tårna

Återgång till motion/idrott
Din funktion och smärtan får avgöra när du kan återuppta din aktivitet.
Tänk på att din fot måste klara av de krav som ställs på den. Är du idrottsaktiv bör du klara av att springa, vända och hoppa innan återgång till din idrott rekommenderas.
Som ett extra stöd kan foten tejpas, du bör dock vänta med tejpning tills svullnaden har lagt sig.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Stukad fot är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.