Svag urinstråle

Senast ändrad 2015-12-17 av Maria Frånlund Verksamhetschef, Vo urologi

En dålig kraft i strålen när man kissar beror vanligtvis på en förstorad prostata eller en förträngning i urinröret och mer sällan på en dålig funktion i urinblåsan. Det är inte ovanligt att man behöver krysta för att tömma blåsan och det tar längre tid att kissa, det kan även droppa lite efter att man slutat kissa. Om man har svårt för att kissa ska man i första hand ta kontakt med sin vårdcentral. Det finns idag effektiva läkemedel mot godartad prostataförstoring.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Svag urinstråle är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Svag urinstråle ingår i tema Tema urologi