Svalglambå

Senast ändrad 2015-03-19 av Maria Borg

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Svalglambåplastik är en så kallad talförbättrande operation som görs för att skapa en förbindelse mellan bakre svalgväggen och mjuka gommen. (Lambå = hud-, benhinne- eller slemhinneflik.) Ingreppet görs i talförbättrande syfte om gommen är för kort för att kunna producera ett bra tal. Detta görs först efter en noggrann utredning hos logopeden. De flesta barn med spalt behöver inte göra detta ingrepp. Vårdtiden är ca 2 dygn.

Före behandlingen

Vid misstanke om avvikande velofarynxfunktion (den muskelmekanism som avgör öppnande och tillslutande av passagen mellan svalget och näshålan, som i sin tur avgör graden av nasalitet) görs en utredning hos logoped och foniater. De patienter som har en dåligt fungerande och/eller kort mjuk gom och därigenom ett avvikande tal (ffa hypernasalt, svagt och med nasalt luftläckage) sätts upp för en svalglambåplastik.

Så går det till

Ingreppet görs genom att en vävnadstunga bestående av slemhinna och svalgmuskulatur reses från bakre svalgväggen och fälls in i mjuka gommen. Därigenom skapas en permanent kontakt och näsandning kan ske på var sida om lambån. 

Efter behandlingen

Flytande kost i 3 dagar och mosad mat i 5 dagar. Stygnen är resoberbara vilket innebär att de löser upp sig av sig själv. Återbesök sker tre månader efter operationen till plastikkirurg och logoped.

Komplikationer och risker

Sena komplikationer efter detta ingrepp är snarkning, sömnapnéer (andningsuppehåll under sömnen) och ökad slembildning.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Svalglambå är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Svalglambå ingår i tema Tema plastikkirurgi